חברי מועצת אפי ונושאי תפקידים:
 
יו"ר מכהן:
אייל גמליאל  eyalg@ruppin.ac.il
 
יו"ר נבחר:

צור קרליץ  tzur@nite.org.il
 
חברי מועצה:

אורית איזנברג  orit.eisenberg@gmail.com
אסטלה מלמד  EstelaM@cet.ac.il
ספי פומפיאן  sephi@nite.org.il
ריטה סבר ritasever9@gmail.com
חנן גולדשמידט (יועץ משפטי)  cgoldsch@idc.ac.il
שרה שפירא (מזכיר)  sara@nite.org.il
 
ועדת ביקורת:
יובל בן דב Yuval@nite.org.il
נדב פודולר nadavp@nite.org.il


 

אפי - אגודה ישראלית לפסיכומטריקה, ע"ר 580461648 : ispaisrael@gmail.com


לייבסיטי - בניית אתרים