מצגות כנס אפי 2015


דברי פתיחה וברכות
יו"ר אפי: יואל רפ
יו"ר הכינוס: ריטה סברמושב א' 
הרצאת אורח:
התנהגות נבחנים: פרספקטיבה של תורת החלטות
פרופ' דוד בודסקו, אוניברסיטת פורדהם, ניו-יורק

הענקת פרס אפי לעבודה הזוכה:
לשאלת קיומו ואופיו של הגורם הכללי לאישיות

דוד ברקוביץ


מושב ב' 1 (מושב מקביל) בדרך להשכלה הגבוהה יו"ר: גרשון בן-שחר


 התחלת לימודים גבוהים, התמדה והשלמת תואר ראשון:
השפעות הרקע החברתי, מבחני הבגרות והמבחן הפסיכומטרי

יריב פניגר, עודד מקדוסי, חנה איילון


 הוגנות תהליך הבררה לאוניברסיטאות:
המחשת מידת ההטיה של כלי מיון שונים כתלות ביחס הבררה

כרמל אורן, תמר קנת-כהן, אליוט טורוול, יונתן סער


 תוקף מערכת המיון ללימודי רפואה בחיזוי ההצלחה בלימודי שנה א'
תמר קנת-כהן, אליוט טורוול, יונתן סער, כרמל אורן


 מושב ב' 2 (מושב מקביל) חיבורים, קריאה וכתיבה יו"ר: סטיבן לוין


 פיתוח מדדים לאיתור חיבורים משורבטים (חיבורי ג'יבריש)
ענת בן-סימון, יעל שפרן


 מדידת "עושר לקסיקלי" במערכות אוטומטיות להערכת חיבורים
 יואב כהן, יעל שפרן, ענת בן-סימון


 הבדלים בין דוברי עברית לדוברי ערבית ביעילות הקריאה של טקסטים בשפת האם
 צור קרליץ, ענת בן-סימון


מושב ג' 1 (מושב מקביל) סימפוזיון I יו"ר: איתמר גתי


 תהליך קבלת החלטות לגבי תחום לימודים ומקצוע:
היבטים פסיכומטריים של כלים רב-ממדיים לסיוע בבחירה

טוני גוטנטג, נמרוד לוין, יוליה ליפשיץ-ברזילר, ואלה ישראלביץ


מושב ג' 2 (מושב מקביל) סימפוזיון II יו"ר: יואל רפ


 תהליכי הדגימה במחקרי חינוך רחבי היקף לאומיים ובינלאומיים בישראל - הליכים, אתגרים, פתרונים
 ענבל רון-קפלן, הדס גלברט, יואל רפ, נתנאל גולדשמידט, נורית ליפשטט, טל רז, הלנה קמרון, חגית גליקמן


מושב ד' 1 (מושב מקביל) הערכה בבית הספר יו"ר: אילן שינה


 הזהות המקצועית של רכז ההערכה הבית-ספרי:
תפישות וציפיות של אנשי חינוך

דליה חסון-גלעד, חגי קופרמינץ


 הערכה בכיתה: מאפייני היישום וגורמים משפיעים בקרב מורים המלמדים בבתי ספר ערביים
 מרסל עמאשה, פאדיה נאסר


 על התמדה ונשירה של תלמידים בקורסים וירטואליים: המקרה של התיכון הווירטואלי של מטח
 רחל לוין, דניאל בן-אליעזר, ענת קדם, טלי פרוינד
 

 מושב ד' 2 (מושב מקביל) שימוש בנתונים רשמיים להערכת בתי"ס וניבוי כניסה להשכלה גבוהה יו"ר: דוד שטיינברג


 ניבוי הישגים עתידיים של נבחני המיצ"ב בישראל ממצאי מעקב אורך בן 10 שנים
דוד מעגן


 השפעת הפיזור הגיאוגרפי על סיכויי הכניסה להשכלה גבוהה
אביאל קרנצלר


 האם בתי ספר פרטיים טובים יותר מבתי ספר ציבוריים?
הערכת המצב באירלנד בשיטות מחקר תצפיתני

 דני פפרמן


מושב ה' מבחנים יו"ר: נעמי גפני


 תיאור הליך פיתוח והתאמה של מבחן כושר קוגניטיבי לישראל - הדגמה באמצעות סקירת הפיתוח של תת-מבחן
מתוך מבחן הוודקוק-ג'ונסון 3

עינת נוטע-קורן, שם שמי


 21 שנות בחינת אמיר"ם - בקרת איכות ומחקר
 טוני גוטנטג, אבי אללוף, מיכל באומר, מרינה פרונטון, נדב פודולר


 בקרת איכות דו-רמתית על ציונים לפי משתנים דמוגרפיים
 דביר קלפר, אבי אללוף, אליוט טורוול, כרמל אורן, מרינה פרונטון


 תיקון לקיצוץ תחום במבחן המציאות
 יונתן סער, תמר קנת-כהן
 
סיכום הכנס - ריטה סבר


 
אפי - אגודה ישראלית לפסיכומטריקה, ע"ר 580461648 : ispaisrael@gmail.com


לייבסיטי - בניית אתרים