מצגות כינוס אפי 2017

דברי פתיחה וברכות
יו"ר
אפי: אייל גמליאל
יו"ר הכינוס: יואל רפ


הענקת פרס אפי והצגת העבודה הזוכה
יו"ר ועדת הפרס: חנן גולדשמידט


דרכי התמודדות של צעירים עם הקשיים בבחירת תחום לימודים ומקצוע
יוליה ליפשיץ-ברזילרמושב א'
תיקוף תאוריות, הוגנות וכלי מיון
יו"ר: מיכל בלר


Validating Predictions from Learning Progressions: Framework and Implementation
Yigal Attali, Meirav Arieli-Attali


הערכת עמיתים במיונים לתכניות מנהיגות לבכירים - תוקף מבנה ותוקף נראה
ליאת בסיס, בן-ציון כהן


ההשפעה של ציונים סובייקטיביים לעומת ציונים אובייקטיביים על פערים בין קבוצות בתהליכי מיון ובררה
אייל גמליאל, גיל גולדצויג, חנן גולדשמידטמושב ב' 1 (מושב מקביל)
עקומות למידה, התערבויות ולקויי למידה

יו"ר: חגית גליקמן

עקומות למידה מוטוריות ברפואת שיניים: בחינת קצב רכישת המיומנות הידנית
גלעד בן-גל, ליאורי קטורזה, ארוין וייס, אמתי זיו

מדידת הצלחה של התערבות חברתית בפלטפורמות וירטואליות - מיזם 929 כמקרה מדגים
ענת קדם, כרמית לב-רן גלאון, טלי פרוינד

האם זמן התגובה של נבחנים עם לקות קריאה, ממושך יותר משל נבחנים ללא לקות קריאה - במבחן אנגלית כשפה זרה?
נעמי גפני, מיכל באומר, מרים איתן


הבדלים בין המינים בשכיחות המופע של לקויות למידה ובתפקודים קוגניטיביים העומדים בבסיסן
שאול שלפק, ענת בן-סימוןמושב ב' 2 (מושב מקביל)
כלי מדידה של העדפות תעסוקתיות ולימודיות

יו"ר: סול פיין

The Development and Longitudinal Metric Invariance of the Study Choice Task Inventory - Secondary Education Form
Nimrod Levin, Koen Luyckx, Veerle Briers, Veerle Germeijs, Karine Verschueren

Assessing Dysfunctional Beliefs about Career Decision Making
שחר הכטלינגר, נמרוד לוין, איתמר גתי, נועה סקה

אמידת גיבוש העדפות תעסוקתיות
איתמר גתי, טוני גוטנטג, אביבה שמעוני

בין חשיבה לפעולה - שילוב מבחני התפקודים הניהוליים במערכת המיון הצה"לית
יאיר נעם, סוזן פונד, אורי חפץ-הרושמושב ג' 1 (מושב מקביל)
היבחנות והערכה חוזרת
יו"ר: ריטה סבר

היבחנויות חוזרות במכפ"ל
דביר קלפר, אליוט טורוול

Rate it Twice: Improving the Accuracy of Essay Evaluation Using the Wisdom of Inner Crowds
Meir Barneron, Avi Allalouf, Ilan Yaniv

מהי השפעת היבחנות חוזרת באותם הפרקים והפריטים על ביצועי הנבחנים? ניתוח ממצאים של בחינות מיון באנגלית
אבי אללוף, טוני גוטנטג, מרינה פרונטון


מושב ג' 2 (מושב מקביל)
שימוש ופיתוח מתודולוגיות פסיכומטריות

יו"ר: נעמי גפני

תיקון לקיצוץ תחום עבור בררה חד-משתנית ועבור בררה רב-משתנית: השוואה בנתונים הדמייתיים ובנתונים אמפיריים
תמר קנת-כהן, דביר קלפר, אליוט טורוול

שימוש בתיאורית התגובה לפריט (IRT) בפרקטיקה המקצועית של בוני מבחנים
בעז צור, אסטלה מלמד, חני שילטון

שימוש בניתוח רב רמות (MLA) לאמידת הערך המוסף של בתי הספר להישגי התלמידים בבגרות, על בסיס הישגים מוקדמים במיצ"ב
דוד מעגן


מושב ד'
שילוב טכנולוגיות במדידה ומיון

יו"ר: ליאת בסיס

אוריינות בריאות דיגיטאלית נתפסת וביצועית
אפרת נטר, אסתר בריינין

הערכה מעצבת פנים רבות לה: מבחן אינטראקטיבי שיכול לשמש כהערכה בשירות הלמידה
מירב אריאלי-אטאלי

שאלון Jmeter להמחשת גישת שיפור ביצועים בעולם האבחון והמיון
רענן הס, דניאל בן אליעזר
 
אפי - אגודה ישראלית לפסיכומטריקה, ע"ר 580461648 : ispaisrael@gmail.com


לייבסיטי - בניית אתרים