מצגות כינוס אפי 2016


מושב א'
דברי פתיחה וברכות
יו"ר אפי: יואל רפ
יו"ר הכינוס: נעמי גפני


הענקת פרס אפי והצגת העבודה:

הבדלים מגדריים במאפייני תפיסת העצמי של תלמידים מחוננים
לירז טל

סימפוזיון: אתגרים מתודולוגיים במחקרים רחבי היקף
יו"ר: חגית גליקמן


תכנון המדגם ואיסוף הנתונים בסקר מיומנות (PIAAC)
צחי מקובקי, צביקה אמיר, אורי הדר


ניתוח נתוני המשוב הארצי בגיאוגרפיה על בסיס תורת התגובה לפריט
צור קרליץ, שאול שלפק, הלנה קימרון, עינת נוטע-קורן, יואל רפ


בין מבחן המיצ״ב למבחן TIMSS - תיקוף תוצאות מחקר TIMSS
מיכל בלר, נורית ליפשטט, נתנאל גולדשמידט, ענבל רון קפלן, הדס גלברט מושב ב' 1 (מושב מקביל)
מחקרי תוקף של מבחני מיון להשכלה גבוהה בישראל

יו"ר: ענת בן-סימון

האם ממוצעי הציונים בתואר ראשון בפסיכולוגיה מכוילים בין המוסדות להשכלה גבוהה?
אייל גמליאל, גיל גולדצויג, חנן גולדשמידט

תיקוף ציוני הקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה
חנן גולדשמידט, גיל גולדצויג, אייל גמליאל

תוקף בחינת יע"ל (ידע בעברית לנבחני שפות זרות)
איילת גולדצויג, יונתן סערמושב ב' 2 (מושב מקביל)
סוגיות במבחני בקיאות בשפה האנגלית 
והשפעה של ניסוח ההוראות על הביצוע במבחן
יו"ר: עינת נוטע קורן

האם היבחנות חוזרת באותו נוסח במבחן אדפטיבי באנגלית נותנת יתרון לנבחן?
טוני גוטנטג, אבי אללוף, מיכל באומר, נדב פודולר, מרינה פרונטון

בדיקת הקשר בין סולם CEFR לבין סולם אמי"ר
רות פורטס, נעמי גפני

השפעת הניסוח של הוראות במטלות למידה ומבחנים על ביצועי תלמידים
איתמר שץ 


מושב ג' 1 (מושב מקביל)
מדידה במציאות רב תרבותית
יו"ר: יואל רפ

תכנית אבחון מותאם תרבות
נועם פישמן, ליאת בסיס, טלי סמני

העדפות שפה בקרב נבחני ערבית בבחינה הפסיכומטרית
כרמל אורן, איילת גולדצויג

קבלה להשכלה גבוהה וצדק חברתי – דוברי ערבית ועולים חדשים, והבחינה הפסיכומטרית
נעמי גפני, אבי אללוף, ראובן סטולר 


מושב ג' 2 (מושב מקביל)
היבטים פסיכומטריים במיון והכשרה של עובדי הוראה

יו"ר: מיכל בלר

היבטים פסיכומטריים בהכשרה להוראה וקריירה בהוראה
דוד מעגן

פיתוח והשמה של מערכת מיון מבוססת מרכז הערכה עבור מכון
"אבני ראשה" למיון המועמדים לתוכנית הכשרת פרחי ניהול בתי ספר

דוד ציגלר, אביטל מושינסקי, ליסה לוי, איתי סודרי, ענת שיראזי, הלנה קימרון, חני שלטון

פיתוח כלי למדידת מעמד המורה בחברה הישראלית
יצחק גילת, זהבית כהן 


מושב ד' 1 (מושב מקביל)
מעריכי מטלות פתוחות והתנהגויות של עובדים בעלי 
כישורי יתר
יו"ר: אסטלה מלמד 

פיתוח מדד יחיד לאיכות מעריכים של מבחני ביצוע
אבי אללוף, דביר קלפר, האשם ניג׳ם, ג׳ני שמולביץ

שיפור המהימנות של מעריכי חיבורים: בחינת כלי מהספרות על חוכמת ההמונים
מאיר ברנרון, אילן יניב, אבי אללוף

התנהגויות לא נאותות בקרב עובדים בעלי כישורי יתר
סול פיין, מיכל אדווארד


מושב ד' 2 (מושב מקביל)
הערכת מוכנות ללימודים ונשירה מבית הספר

יו"ר: רות פורטס

הערכת מוכנות ללימודים אקדמיים
מיכל פיליפס, איתמר גתי, נועה סקה

הנשירה הסמויה בישראל: ניתוק בקרב תלמידי בתי הספר
רות ברוך-קוברסקי, דליה בן רבי, וצ׳יסלב קונסטנטינוב

קבלת החלטות עבר/נכשל, שאפשר להגן עליהן בעזרת השימוש ביכולת הנבחנים ובקושי הפריטים
בועז שולרוף, פיל ג׳ונס, רולף טרנרמושב ה'
כריית נתונים, תיקון לקיצוץ תחום וקיום משותף של יהודים וערבים

יו"ר: גיל גולדצויג

מודלים של כריית נתונים לחקירת סוללת המבחנים הממוחשבים של מת"ל
דביר קלפר, ענת בן-סימון, אפי לוי, נועה סקה

השוואה בין שתי שיטות לחישוב טעויות תקן ורווחי סמך למתאמים שתוקנו לקיצוץ תחום עקיף
תמר קנת-כהן, דביר קלפר, אליוט טורוול

האם אנחנו מוכנים לחיות ביחד? המשׂגה ומדידה של קיום משותף בין יהודים וערבים בישראל
מאור שני, קלאוס בואנקה, מרגריט שרייר

 
אפי - אגודה ישראלית לפסיכומטריקה, ע"ר 580461648 : ispaisrael@gmail.com


לייבסיטי - בניית אתרים