פרס אפי

האגודה הישראלית לפסיכומטריקה מקיימת תחרות שנתית על פרס לעבודת מחקר בתחום המדידה וההערכה. מטרת הפרס היא לעודד חוקרים צעירים לבצע מחקרים בתחום המדידה וההערכה במסגרת לימודי תואר שני או שלישי, ולהעניק להם הכרה על כך. הפרס מוענק מדי שנה בכינוס השנתי.


רשימת הזוכים בפרסי אפי

2017

קול קורא לתחרות פרס אפי 2017

יוליה ליפשיץ-ברזילר, עבודת ד"ר, האוניברסיטה העברית 

דרכי התמודדות עם קשיים בקבלת החלטות בבחירת תחום לימודים ומקצוע
מנחים: פרופ' איתמר גתי ופרופ' משה טטר.

 
יו"ר ועדת הפרס: ד"ר חנן גולדשמידט.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2016

לירז טל, עבודת מ.א, האוניברסיטה העברית 

הבדלים מגדריים במאפייני תפיסת העצמי של תלמידים מחוננים
מנחה: פרופ' ענת זוהר.
 

יו"ר ועדת הפרס: ד"ר ריטה סבר.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015

דוד ברקוביץ, עבודת ד"ר, אוניברסיטת חיפה 

לשאלת קיומו ואופיו של גורם כללי באישיות
מנחים: פרופ' ברוך נבו וד"ר גלית ערמון.
 

יו"ר ועדת הפרס: ד"ר צור קרליץ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2014

עדי לוי-ורד, עבודת ד"ר, אוניברסיטת תל אביב 

האומנם מוכנים מורי העתיד לאתגר של הערכת לומדים?
מנחה: פרופ' פאדיה נאסר אבו אל-היג'א.

לירון צוברי, עבודת מ.א, האוניברסיטה העברית
לתקנן או לא לתקנן? על היתרונות שבשימוש ציוני תקן של פריטי שאלונים ומבחנים בחישוב ציון כולל

מנחים: פרופ' אלישע באב"ד ופרופ' אייל גמליאל.
 

יו"ר ועדת הפרס: ד"ר ענת בן-סימון.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2013  

אביאל חדד, עבודת מ.א, האוניברסיטה העברית
מנחים: פרופ' אבי ישראלי וד"ר נעמי גפני.

יוסי חסון, עבודת מ.א, המכללה האקדמית תל אביב–יפו מנחה: ד"ר דלית לב ארי.
     

יו"ר ועדת הפרס: ד"ר חנן גולדשמידט.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2012  

חוה ניומן, עבודת מ.א, אוניברסיטת תל אביב
מידול הקשר בין מאפייני התלמידים הישראליים בני ה-15 לבין ההישגים שלהם במדעים במבחני PISA 2006

מנחה: פרופ' פאדיה נאסר אבו אל היג'א.

פנינה אל-על אנגלרט, עבודת מ.א, אוניברסיטת בן גוריון
שיתוף עובדים בקבלת החלטות באמצעות תהליכי הערכה פנימית: המקרה של הארגון הציבורי-חינוכי, בית-הספר העל-יסודי

מנחה: פרופ' שלמה מזרחי.
 

יו"ר ועדת הפרס: ד"ר אבי אללוף. 
אפי - אגודה ישראלית לפסיכומטריקה, ע"ר 580461648 : ispaisrael@gmail.com


לייבסיטי - בניית אתרים