עמוד זה מרכז קישוריות לאתרי החברות והארגונים המובילים בתחום הפסיכומטריקה בארץ ובעולם.
 

ארגונים בארץ

מרכז ארצי לבחינות והערכה (מאל"ו)
מאל"ו הוא מוסד ציבורי ללא כוונות רווח, שהוקם על ידי האוניברסיטאות לצורך בנייה והפעלה של מערכת מבחנים לחיזוי הצלחה בלימודים אקדמיים, שתסייע בתהליך הברֵרה והמיון של מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח)
www.cet.ac.il

מטח היא חברה לתועלת הציבור ופועל כגוף עצמאי. מטח הוקם למען קידום מערכת החינוך בישראל באמצעות שילוב טכנולוגיה ופדגוגיה מגילי הגן ועד לכיתה י"ב.

אגודה ישראלית להערכת תכניות ופרויקטים (איל"ת)
www.iape.org.il
איל"ת היא אגודה ללא מטרות רווח המיועדת להוות מסגרת מקצועית לאנשי הערכה. הארגון מאגד בתוכו אנשי אקדמיה ואנשי שדה העוסקים או מתעניינים בהערכת תכניות ופרויקטים בתחומים שונים (פסיכולוגיה, חינוך, רווחה, בריאות עסקים וכיוצ"ב).

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Rama

ראמ"ה הוא הגוף המוביל והמנחה המקצועי של מערכת החינוך בתחומי המדידה וההערכה. הרשות פועלת כגורם מקצועי, אובייקטיבי ובלתי תלוי, המשרת את כל בעלי העניין במערכת החינוך ומחוצה לה.

מכון הנרייטה סאלד (ע"ר)
http://www.szold.org.il/

מכון ציבורי ששם לו למטרה לקדם את החינוך והחברה בישראל. פעילות המכון כוללת מגוון מיזמים ומחקרים המבוצעים עבור משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים וקרנות בארץ ובחו”ל.

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות
http://www.keren-yozmot.org.il/

הקרן פועלת להעצמת העשייה היזמית והיצירתית בקרב מורים, ומסייעת להם להפוך את רעיונותיהם החדשניים ליוזמות חינוכיות מצליחות. הקרן מזהה את המורים וצוותי החינוך כסוכני השינוי החשובים ביותר בחינוך, ודוגלת בהגברת מעורבותם בקביעת התכנים הלימודיים והחברתיים של תלמידיהם.

משרד החינוך
http://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx

משרד החינוך הוא אחד ממשרדי הממשלה בישראל. המשרד אחראי על מערכת החינוך בישראל, ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה, וחינוך בלתי פורמלי.

המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג)
http://che.org.il/
המועצה היא המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה בישראל, ומתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה .המל”ג הוקמה כתאגיד סטטוטורי עצמאי ובלתי תלוי. הקמתה נועדה ליצור הפרדה בין המערכת הפוליטית לבין מערכת ההשכלה הגבוהה, על מנת להבטיח שלא תהיה פגיעה בחופש האקדמי.ארגונים בינלאומיים
 
The National Council on Measurement in Education (NCME)
A professional organization for individuals involved in assessment, evaluation, testing, and other aspects of educational measurement. Members are involved in the construction and use of standardized tests; new forms of assessment, including performance-based assessment; program design; and program evaluation.
 

The Association for Educational Assessment – Europe (AEA)
An association for all educational assessment researchers and practitioners throughout Europe. AEA's principal aim is to foster connections and developments in assessment across Europe and beyond

 
The International Association for Educational Assessment (IAEA)
IAEA offers a global forum for all those involved in all forms of educational assessment – in primary or secondary schools, colleges or the workplace. The broad purpose of IAEA is to assist educational agencies in the development and appropriate application of educational assessment techniques to improve the quality of education

 
The American Educational Research Association (AERA)
A national research society, that strives to advance knowledge about education, to encourage scholarly inquiry related to education, and to promote the use of research to improve education and serve the public good

 
The International Test Commission (ITC)
www.intestcom.org
An association of national psychological associations, test commissions, publishers and other organizations committed to promoting effective testing and assessment policies and to the proper development, evaluation and uses of educational and psychological instruments. The ITC’s primary goal is to facilitate the exchange of information among its members and to stimulate their cooperation on problems related to the construction, distribution, and use of psychological tests


 
The International Language Testing Association (ILTA)
 An international group of language testing and assessment scholars and practitioners who together define what it means to be a language tester. ILTA’s purpose is to promote the improvement of language testing throughout the world
 
 
מוסדות המפתחים ומנהלים מבחנים

 ETS
www.ets.org
A non-profit organization that strives to advance quality and equity in education for all people worldwide, and provide innovative and meaningful measurement solutions that improve teaching and learning, expand educational opportunities, and inform policy

ACT
A non-profit organization dedicated to helping people achieve education and workplace success. ACT provides college and career readiness assessments, grounded in nearly 60 years of research. From elementary school through career, ACT offers individuals a uniquely integrated set of solutions designed to provide personalized insights throughout their life

Cito
Cito works towards the social mission of 'Equal Opportunities for All', as it joins forces with education professionals to track and measure the talents and opportunities of students and employees. Cito develops 500 tests and exams, and also encourages expertise in training, advice, research and knowledge sharing for education, companies and governments
 
 
אפי - אגודה ישראלית לפסיכומטריקה, ע"ר 580461648 : ispaisrael@gmail.com


לייבסיטי - בניית אתרים