רשימת מצגות כנס אפי 2010:

סורל קאהן – תרומת הפסיכומטריקה למדידה חינוכית
אנליה שלוסר – השפעת ההרכב המגדרי בכיתה על ההישגים הלימודיים
יגאל אטאלי – תפקוד דיפרנציאלי של נשים ומיעוטים במבחנים בעלי חשיבות רבה ומעטה
אוסי יפה – מיון בשירות צבאות העולם
תמי קנת-כהן, שמואל ברונר, כרמל אורן – השלכות השימוש בציון מכפ"ל מרבי
אבי אללוף, סטולר ראובן, מתן הרשקו, ספי פומפיאן – הקשר בין שימוש חוזר בפריטים לבין יציבותם הפסיכומטרית
יואב כהן, יעל וייסברגר – מדדים לעושר לשוני של כותבים בעברית
יואל רפ – תלות בין פריטים ואומדן מהימנות המבחן
מנוחה בירנבוים, הלנה קימרון, חני שלטון, רינת שחף-ברזילי – מעגלי חקירה: הערכה מעצבת בשירות למידה בכיתה ובקהילות מקצועיות בית-ספריות
חני שלטון – השלכותיהם של מבחני המיצ"ב על בתי-ספר הנבדלים ברמת הלמידה הארגונית שלהם
נורית ענבר-וייס, ענת בן-סימון, רון ברק – ניתוח ההלימה בין האבחנה הממוחשבת לבין האבחנה הקלינית של לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז באבחון מבוסס מת"ל
ענת בן-סימון, אביטל רותם – הקשר בין תפקודים קוגניטיביים בסיסיים לבין הישגים במתמטיקה ויכולת חשיבה כמותית
אפי - אגודה ישראלית לפסיכומטריקה, ע"ר 580461648 : ispaisrael@gmail.com


לייבסיטי - בניית אתרים