מצגות כנס אפי 2012

ברוכים הבאים לכינוס ה- 8
אבי אללוף

ספירת מלאי
רות פורטס ואביטל מושינסקי

מושב א'   יו"ר: יואל רפ

מוטיבציה של נבחנים במבחנים רחבי היקף בעלי עתירות סיכון נמוכה (מיצ"ב)
עינת נוטע-קורן, ענר רוגל

סימפוזיון    מארגן : יואל רפ
"אטיודים" פסיכומטריים במחקר פיזה 2009 - סוגיות נבחרות מתוך ניתוחים שניוניים של נתוני ישראל


הקשר בין חינוך קדם-יסודי ובין הישגים בפיזה 2009 
עמיחי  רגבי, יואל רפ

"דצמבר הקסום": הקשר בין גיל הכניסה לבית הספר לבין ההישגים בפיזה 2009
יואל רפ

"עליה וקוץ בה": סוגיות מתודולוגיות ופרשניות בהשוואה בין הישגיהם של תלמידים עולים חדשים לבין עמיתיהם ילידי ישראל
ענבל רון קפלן, יואל רפ


מושב ב' 1 (מושב מקביל) יו"ר: אסטלה מלמד

על היתרונות והחסרונות שבסיכום סטטיסטי והתרשמותי של נתונים
אייל  גמליאל,  גיל  גולדצויג

מעבר ל"אחוז שונות מוסברת" – מתן פשר למקדם התוקף
יואב כהן

חקר המבנה הפנימי של מבחן המיצ"ב במדעים
יגאל  אטאלי, יואל  רפ,  עינת נוטע-קורן

סיוע בפירוש של מדדי הסכמה בין מעריכים
צור קרליץ, דוד  בודסקו  


מושב ב' 2 (מושב מקביל - סימפוזיון) יו"ר ומארגנת: נורית ענבר-וייס

תיקוף חוזר של מת"ל – מערכת לאבחון לקויות למידה בהשכלה גבוהה


מחקר התיקוף החוזר של מת"ל: רקע, מטרות ושיטה
נורית ענבר-וייס

פיתוח ותיקוף כלי לתיעוד כמותי של תצפית הבוחן
נורית  פולצ'ק

בחינת תוקף הניבוי של משתני הרקע הנאספים במת"ל
מאיר  ברנרון

בדיקת תוקף הניבוי של מבחני מת"ל ושיפור משוואות הניבוי
ענת בן-סימון


מושב ג'  יו"ר: רות בייט-מרום

הישגים לימודיים של מקבלי תואר ראשון בישראל
דוד מעגן, מירי דדש

הוגנות מערכת המיון לאוניברסיטאות לפי שפת ההיבחנות במכפ"ל (ערבית או עברית) ומגדר
תמר קנת-כהן, אליוט טורוול, כרמל אורן

הערכת עמיתים בקרב סטודנטים לרפואה, ככלי לבחינת תוקף הניבוי של מבחני הקבלה הלא-קוגניטיביים באוניברסיטה העברית
אביאל חדד, נעמי גפני, אביטל מושינסקי, אליוט טורוול, אמתי זיו, אבי ישראלי

שיפור הליך המיון לרפואת שיניים: כתיבה ותיקוף של מבחן תפיסה מרחבית - לא לפרסום
גלעד בן גל, מורן סביון, מיכל בן גיאת, אורית הרמתי, ארוין וייס, אמתי זיו, נעמי גפני

מושב ד'  יו"ר: ליאת בסיס

מרכזי הערכה לניהול זוטר וניהול בכיר: האם "טובים השניים מן האחד"?
רונן קסטן, קובי דיין

הסקה מותנית: שיטה סמויה להערכת אישיות?
יעל גוטליב-ליטוין, סול פיין

התועלת של “נורמות היסקיות" במדגמים קטנים
מירי ברחק, סול פיין

הליך בנייה ותיקוף של כלי לזיהוי ולמיפוי העקרונות המנחים תרבות-הערכה בית-ספרית
דליה חסון-גלעד, חגי קופרמינץאפי - אגודה ישראלית לפסיכומטריקה, ע"ר 580461648 : ispaisrael@gmail.com


לייבסיטי - בניית אתרים