אודות אפי          
 

האגודה הישראלית לפסיכומטריקה היא גוף המאגד בתוכו אנשי מקצוע מתחום המדידה וההערכה החינוכית והפסיכולוגית.


מטרות האגודה:
 

 ♦   לעודד את הפעילות בתחום הפיתוח והיישום של מבחנים סטנדרטיים ושיטות להערכת ביצוע.
 ♦  
לקדם את המחקר והעשייה בתחומי המדידה החינוכית והפסיכולוגית.
 ♦   לשכלל את שיטות ההערכה וכלי המדידה ולבסס את יישומם המושכל.
 ♦   להתוות, להעריך ולהפיץ כלים מתודולוגיים עדכניים ושיטות הערכה חדשות.
 ♦   להתריע על שימוש לקוי במבחנים ועל פרשנות מוטעית של תוצאותיהם.
 ♦   לעודד קשר מקצועי, חילופי מידע ושיתוף פעולה בין העוסקים בתחום המדידה וההערכה. תקנון האגודה

מועצת אפי

תעודת רישום האגודה

בעלי תפקידים באגודה הישראלית לפסיכומטריקה בעבר ובהווה ורשימת כנסים שנתיים


 

אפי - אגודה ישראלית לפסיכומטריקה, ע"ר 580461648 : ispaisrael@gmail.com


לייבסיטי - בניית אתרים