top of page

מצגות כינוס אפי 2011

מושב א'

יו"ר: גרשון בן-שחר

הערכת רפורמת "אופק חדש" בתום שנתיים ליישומה בבתי ספר יסודיים
טל רז, דוד רטנר, טל פרימן, לאה פס, חיים לפיד, נתנאל גולדשמיט,  חגית גליקמן

גישור בין הערכות לאורך הילדות - תוקף חוצה-גילים של כלי הערכה התפתחותיים
צור קרליץ

אומדני מהימנות של מרכזי הערכה המשמשים למיון מועמדים לבתי הספר לרפואה
נעמי גפני, אביטל מושינסקי, אורית איזנברג, דוד ציגלר, אמיתי זיו

מה ניתן ללמוד מהישגי תאומים בבחינות? הבדלים בין המינים, מתאמים בין כישורים ועוד
אבי אללוף, מתן הרשקו, דקלה ברק

מושב ב'1 (מושב מקביל)

מושב ב'2 (מושב מקביל - סימפוזיון)

מושב ג' - סימפוזיון

מושב ד'

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page