top of page

מצגות כינוס אפי 2014

דברי פתיחה וברכות

יו"ר אפי: ענת בן סימון

מושב א'

יו"ר: יואב כהן

על הקשר בין חודש הלידה ומחוננות בישראל
אלעד שגב, סורל קאהן

על מבנים וזהויות - ניתוחים מבניים בשירות הערכת תכניות: המקרה של תכניות 'מסע'
ענת קדם, דניאל בן אליעזר, יעל אבירם, טלי פרוינד

פיתוח מדדי בקרת איכות לציוני מבחנים המועברים תכופות
מיכל באומר, אבי אללוף, טוני גוטנטג, מרינה פרונטון

הבדלים בין המינים בהישגים בבית הספר: פרספקטיבה תוך-כיתתית
מאיר ברנרון, סורל קאהן, סוהאד זועבי

מושב ב'1 (מושב מקביל)

יו"ר: אלי וקיל

מדידת זיוף תוך נבדקית באמצעות זמני תגובה
מירב פירק, סול פיין

התפתחות כלי המיון במערכת המיון לצוות אויר: ממבחני כשרים בודדים לסימולטורי הטסה (לא לפרסום)
ענבל רויטר


סקירת מערכות מיון להשכלה גבוהה ברחבי העולם
איילת גולדצויג

על הקשר בין מבנה הבחינה המסכמת בקורסים אקדמיים לבין סגנון הלמידה בקורס
נעמה סיימונס, ענת בן-סימון

מושב ב'2 (מושב מקביל)

יו"ר: פאדיה נאסר

ברירה ללימודים גבוהים לפי בגרות בלבד: אמידת השינוי בסף הבגרות הנדרש לקבלה למגוון חוגים מתוך נתוני הלומדים
יונתן סער

המחשת התוקף של שלושה ציוני מכפ"ל כלליים בניבוי ציוני שנה א' באוניברסיטאות
כרמל אורן, תמר קנת-כהן, אליוט טורוול, אבי אללוף

האם ההכנה למבחני הקבלה לרפואה מסייעת למועמדים? (לא לפרסום)
אביטל מושינסקי, דוד ציגלר


ניתוח מבנה הבחינה הפסיכומטרית החדשה - ניתוח מגשש ומאשש בשלושה חלקים
דביר קלפר

מושב ג'

יו"ר: חנן גולדשמידט וליאת בסיס

מושב אלטרנטיבי
אבי אללוף, צור קרליץ, אילן רוזנר, חנן גולדשמידט, יואל רפ 

האומנם מוכנים מורי העתיד לאתגר של הערכת לומדים?
עדי לוי-ורד

מושב ד'1 (מושב מקביל): סימפוזיון

מושב ד'2 (מושב מקביל): סימפוזיון

מושב ה'

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page