top of page

מצגות כינוס אפי 2015

דברי פתיחה וברכות

יו"ר אפי: יואל רפ
יו"ר הכינוס: ריטה סבר

מושב א'

הרצאת אורח
התנהגות נבחנים: פרספקטיבה של תורת החלטות
פרופ' דוד בודסקו, אוניברסיטת פורדהם, ניו-יורק

הענקת פרס אפי לעבודה הזוכה
לשאלת קיומו ואופיו של הגורם הכללי לאישיות
דוד ברקוביץ

מושב ב'1 (מושב מקביל)

בדרך להשכלה הגבוהה

מושב ב'2 (מושב מקביל)

חיבורים, קריאה וכתיבה

יו"ר: סטיבן לוין

פיתוח מדדים לאיתור חיבורים משורבטים (חיבורי ג'יבריש)
ענת בן-סימון, יעל שפרן

מדידת "עושר לקסיקלי" במערכות אוטומטיות להערכת חיבורים
 יואב כהן, יעל שפרן, ענת בן-סימון


הבדלים בין דוברי עברית לדוברי ערבית ביעילות הקריאה של טקסטים בשפת האם
 צור קרליץ, ענת בן-סימון

מושב ג'1 (מושב מקביל): סימפוזיון I

יו"ר: איתמר גתי

תהליך קבלת החלטות לגבי תחום לימודים ומקצוע: היבטים פסיכומטריים של כלים רב-ממדיים לסיוע בבחירה
טוני גוטנטג, נמרוד לוין, יוליה ליפשיץ-ברזילר, ואלה ישראלביץ

מושב ג'2 (מושב מקביל): סימפוזיון II

יו"ר: יואל רפ

תהליכי הדגימה במחקרי חינוך רחבי היקף לאומיים ובינלאומיים בישראל - הליכים, אתגרים, פתרונים
 ענבל רון-קפלן, הדס גלברט, יואל רפ, נתנאל גולדשמידט, נורית ליפשטט, טל רז, הלנה קמרון, חגית גליקמן

מושב ד'1 (מושב מקביל)

הערכה בבית ספר

מושב ד'2 (מושב מקביל)

שימוש בנתונים רשמיים להערכת בתי"ס וניבוי כניסה להשכלה גבוהה

מושב ה'

מבחנים

יו"ר: נעמי גפן

תיאור הליך פיתוח והתאמה של מבחן כושר קוגניטיבי לישראל - הדגמה באמצעות סקירת הפיתוח של תת-מבחן מתוך מבחן הוודקוק-ג'ונסון 3
עינת נוטע-קורן, שם שמי

21 שנות בחינת אמיר"ם - בקרת איכות ומחקר
 טוני גוטנטג, אבי אללוף, מיכל באומר, מרינה פרונטון, נדב פודולר

בקרת איכות דו-רמתית על ציונים לפי משתנים דמוגרפיים
 דביר קלפר, אבי אללוף, אליוט טורוול, כרמל אורן, מרינה פרונטון

תיקון לקיצוץ תחום במבחן המציאות
 יונתן סער, תמר קנת-כהן
 
סיכום הכנס - ריטה סבר

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page