top of page

מצגות כינוס אפי 2018

דברי פתיחה וברכות

יו"ר אפי: אייל גמליאל
יו"ר הכינוס: אסטלה מלמד

הענקת פרס אפי לעבודות מצטיינות
יו"ר ועדת הפרס: אורית איזנברג

משחקיות הורית: הגדרה, פיתוח כלי מדידה ותיקופו
אורלי ברוורמן

מושב א'

מה חדש בנושא לקויות למידה?

מושב ב'1 (מושב מקביל) סימפוזיון

טכנולוגיה בשירות המדידה: הטמעת מערכות להערכה רחבת היקף מבוססת מחשב בישראל

מושב ב'2 (מושב מקביל)

בין חינוך לבין קריירה

מושב ג'1 (מושב מקביל) סימפוזיון

פיתוח והתאמת מבחן האינטליגנציה וודקוק-ג'ונסון 3 לישראל

מושב ג'2 (מושב מקביל)

הערכת נטיות, רגשות ויחסים

מושב ד'1 (מושב מקביל)

שולחנות עגולים

מיון מועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה
דנה גנאור-שטרן, גילי גולדצויג

מיהם הפסיכומטריקאים באפי?
צור קרליץ

מושב ד'2 (מושב מקביל)

סוגיות בכיול ובתוקף

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page