top of page

מצגות כינוס אפי 2019

דברי פתיחה וברכות

יו"ר אפי: אייל גמליאל
יו"ר אפי הנכנס: צור קרליץ
יו"ר הכינוס: עינת נוטע-קורן ואסטלה מלמד

מושב א'

כלי מיון ועדויות לתקפותם

יו"ר: ענת בן-סימון

תוקף הניבוי של כלי מיון ללימודי תואר ראשון במוסדות לא אוניברסיטאיים
אייל גמליאל, יונתן סער, תמר קנת-כהן, גיל גולדצויג

עולים על המסיל"ה: מיון סטודנטים ייעודי ללימודי הוראה
ג'ודי גולדנברג

סיווג ממוחשב של חומרי קריאה לימודיים לדרגות כיתה
צור קרליץ, ענת בן-סימון, ענת בר-סימן-טוב, יונה דולב, אפי לוי, יואב כהן

מושב ב'1 (מושב מקביל)

אתגרים ודילמות למבחנים

מושב ב'2 (מושב מקביל) סימפוזיון

הערכת הבעה בכתב במבחנים רחבי היקף בישראל

יו"ר: יואל רפ, ספי פומפיאן

מחוון הוליסטי או אנליטי, מה מועיל יותר? הערכת כתיבה במבחן עברית לדוברי ערבית בכיתות ו' (עלד"ע) במערכת החינוך בישראל
אלה שפירא, ליאת אריאלי-מאור, ענבל רון-קפלן

מהימנות הבדיקה של מטלת הכתיבה הממזגת במבחן הבגרות המתוקשב בעברית, ובמבחנים רחבי היקף אחרים במערכת החינוך
בועז רוזנבאום, רוני ברצלבסקי, יואל רפ

האם וכיצד משפיעה הכשרת מעריכים על הערכה של מטלות כתיבה במכפ"ל?
נעמי גפני, ספי פומפיאן, אבי אללוף, ג'ני שמולביץ, מיכל חטבי

מדדי איכות מרכזיים של מעריכי מטלת הכתיבה במכפ"ל: תיאור וניתוח רב שנתי 2017-2013
אבי אללוף, מרינה פרונטון, האשם ניג'ם

מושב ג'1 (מושב מקביל)

שולחנות עגולים

כיצד "לימודי התעודה בפסיכומטריקה" יקדמו את הפסיכומטריקה בישראל?
אבי אללוף, צור קרליץ, ניצן פרידמן

כשבינה מלאכותית פוגשת פסיכומטריקה במגדל בבל
ריטה סבר

מושב ג'2 (מושב מקביל)

כישורים ודרכים לחידוד מדידתם

יו"ר: ענת קדם

פיתוח סולם ציונים למבחן 2 בסוללת וודקוק-ג'ונסון 3 בישראל
יואל רפ, אימאן עוואדיה, אלה שפירא, פרנקלין זרומב, אסטלה מלמד

קבוצות הטרוגניות חכמות יותר: עדות ממחקר תאומים (לא לפרסום בשלב זה)
מאיר ברנרון, ליאור אברמזון, אילן יניב, אריאל קנפו-נעם


קרבה פסיכולוגית משפרת ביצועים קוגנטיביים: עדויות מהבחינה הפסיכומטרית
ברית הדר, ספי פומפיאן, צור קרליץ, נירה ליברמן

הערכה רב-ממדית של כדורגלני נוער, עם התייחסות לעמדת המשחק
אורן אקהויז, גיל גולדצויג

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page