top of page

מצגות כינוס אפי 2024

דברי פתיחה וברכות

דבר יו"ר אפי: ריטה סבר
יו"רי הכינוס: חגית גליקמן, נתנאל סילברשטיין

באיזו מידה המסקנות שלנו נכונות? - תוקף, מהימנות ודיוק

מושב א'

יו"ר: ענת בן סימון

 

תוקף פסיכומטרי ללא פסיכומטרי

דביר קלפר, תמר קנת-כהן וצור קרליץ


עד כמה ניתן לסמוך על פאנלים של מכוני המחקר בישראל לצורך מחקר מקוון?
איל פאר ודן קונפינו

Qualitative Research or Quantitative Research: A Case Study in Integration

רון קנת, איתן אדרס, ראובן גל, נוהאד עלי וחגית גליקמן

הענקת פרס אפי

יו"ר תחרות הפרס: הלנה קימרון

העבודה הזוכה:

מרכז הערכה וירטואלי בהשוואה למרכז הערכה פנים-מול-פנים: בחינה מנקודות המבט של הארגון, המעריך והמועמד
עינב אבני

ומחקר המשך:

השוואה בין מבחני מצב מקוונים למבחני מצב שמתקיימים פנים אל פנים
עינב אבני, גיל לוריא, עדו גל, אביטל מושינסקי, מירב רוזנפלד ויואל רפ

האם האישיות שלהם מתאימה לנו?

מושב ב'

סימפוזיון: פיתוח שאלון אישיות למיון מועמדים לתפקידים ייעודיים

יו"ר: צור קרליץ
 

רקע והליך פיתוח מאגר היגדי השאלון
אביטל מושינסקי, דניאל גילון, דוד ציגלר, גלעד סופר ואפרת בן ברק

 

סוגיות בנושא רצייה חברתית (Desirability) של היגדים בשאלון בחירה כפויה
דביר קלפר ויואל רפ

תיקוף ראשוני של שאו"ל אל מול שאלון אישיות מתוקף
מרינה פרונטון וגלית קלפפר

מה אנחנו לומדים בעזרת פסיכומטריקה? - מחקר יישומי

מושב ג'

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page