top of page

מידעונט אפי

גיליון 2

"פינת המומחה"

שיטות מחקר וטיפים לשימוש בתוכנות סטטיסטיות וכלים אינטרנטיים רלבנטיים

1 - שיטות מחקר כמותיות – ספר אלקטרוני חדש מאת רמי בנבנישתי

 

הספר מופיע באתר: /#/http://research-methods.webbook.co.il והגישה אליו חינם בימי הקורונה. הוא מיועד למגוון רב של לומדים: תלמידי בוגר, מוסמך ודוקטורט, וחוקרים בתחילת דרכם; מתאים לכל מדעי ההתנהגות והחברה, ובין היתר לסטודנטים בחינוך, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, וכו'.
בספר 17 פרקים המקיפים את כל תהליך המחקר - מהרעיון ושאלת המחקר הראשונית ועד לסיום הדיון , וכולל לראשונה בעברית פרקים על נושאים כגון אתיקה, סקירות שיטתיות, מטא-אנליזות  ומחקרי התערבות. בנוסף, הספר  משלב הוראת שיטות מחקר עם שיטות סטטיסטיות לעיבוד נתונים (ב SPSS) והדגמה של דרך הצגת הממצאים ופרשנותם.
הספר כתוב בשפה פשוטה ואינטואיטיבית, ללא חישובים ומעט מאוד נוסחאות,  מכיל עשרות דוגמאות ממחקרים רלוונטיים, ותרגילים רלוונטיים, כמו גם הפניות וקישורים מתוך הספר לאתרים ולמאמרים.
זהו ספר המתפתח ומשתכלל עם קבלת תגובות של מורים ותלמידים ועם שינויים בצרכים. לדוגמה, המחבר מתכנן להוסיף בעתיד פרק על התמודדות עם Big Data.

2 - עיצוב טבלאות בפלטים של SPSS

כחוקרים המתעסקים עם נתונים אנו נדרשים לא פעם להפיק פלטים בפורמטים ובמבנים שונים לצורך הצגתם או המשך עיבודם. ברצוני לשתף אתכם במספר דרכים אשר אני עושה בהן שימוש ב-SPSS.

 

הפקודה השימושית הראשונה הינה פקודת  OMS (כלומר output management system). ראשית, חשוב לציין כי פקודה זו פועלת רק באמצעות כתיבת קוד ב-SPSS, אבל ניתן להפיק אותו בקלות דרך ממשק התוכנה (להרחבה והסבר על חלקי הקוד ראו /https://www.spss-tutorials.com/spss-oms-tutorial-creating-data-from-output). פקודה זו מאפשרת לייצא את הטבלה המבוקשת מה-Output לקובץ נתונים חדש ומשם ניתן לבצע עליו מניפולציות כרצונכם. השימוש הכי בסיסי בפקודה זו הינו ייצוא הקובץ ושמירתו ישירות לפורמט SPSS או Excel, משם ניתן בקלות להפיק טבלאות או גרפים על בסיס נתונים אלו. שימוש מתקדם יותר יכול להיות הדבקת תוצר הניתוח חזרה אל קובץ הנתונים המקורי לצורך ניתוחים נוספים.

כלי שימושי נוסף הינו עבודה ידנית על טבלאות הפלט דרך Pivot Table. השימוש בכלי זה מתאים למצב בו נדרשת עבודה על מספר קטן של טבלאות. במסך הפלט ב-SPSS ניתן לשנות את אופן התצוגה ע"י הקלקה כפולה על הטבלה המבוקשת, ובחירה בתפריט Pivot (איור 1א). האפשרות הראשונה הינה "Transpose Rows and Columns", כאשר בחירה בה פשוט תהפוך את העמודות לשורות ולהיפך. האפשרות השנייה והמתקדמת יותר היא לסמן את "Pivoting Trays", בעקבותיו יפתח חלון חדש (איור 1ב). בחלון זה ישנה אפשרות לשחק עם השכבות השונות ולעצב את הטבלה הסופית כפי שנרצה. כך למשל, ניתן לשנות את ההיררכיה בשורות בין המשתנים לסטטיסטיים ע"י גרירה של אחת המילים "variables" או "statistics" והחלפה ביניהן.

איור 1

שינוי היררכיית התצוגה מאפשרת, לדוגמה, לשנות את ברירת המחדל של פלט המתאמים ב-SPSS כך שבמקום להציג שלושה סטטיסטים לכל משתנה, יוצגו כל המשתנים לכל סטטיסטי בנפרד (ראו איור 2). כמו כן, באיור 1ב בשדה משמאל למעלה (מסומן באדום) ישנו סנן בו ניתן להכניס פרמטר אחד או יותר ואז לבחור מתפריט ה-drop-down שייפתח את המשתנה או הסטטיסטי שנרצה להציג בטבלה.

איור 2

כאמור, העבודה דרך ה-pivot הינה ידנית, צורכת זמן ובמידה ונרצה ליישם על מספר טבלאות נצטרך לעשות זאת בנפרד עבור כל טבלה. לחילופין, ניתן לעבוד עם פקודת "Output Modify" ע"י קליק ימני על הטבלה ובחירת "Style Output". בחלון הראשון יש לבחור עבור אילו טבלאות נרצה ליישם את הפקודה וללחוץ "continue". בחלון השני ניתן להגדיר פרמטרים רבים עבור עיצוב הטבלה כגון transpose, הדגשה וצביעה לפי תנאים מסוימים, סידור עפ"י פרמטר מסוים ועוד, משם ניתן להעתיק את פעולות העיצוב לקוד. כמו כן, ניתן לבקש למחוק טבלאות מסוימות ולהשאיר רק טבלאות הרלוונטיות לכם. להרחבה ראו:

.https://www.spss-tutorials.com/spss-output-modify-command/

הדגמה מתוך התוכנה
טבלאות לדוגמה

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page