top of page

דבר העורכת

מידעונט אפי

גיליון 4

חברות יקרות וחברים יקרים,


המידעונט של אפי הוא מידעון מקוון של האגודה הפסיכומטרית הישראלית (אפי), שנועד לשמש כבמה לחילופי מידע, ידע ודעות בין כל המתעניינים והעוסקים במבחנים, במדידה ובהערכה בכלל, וחברי האגודה בפרט.


שלושת הגיליונות הראשונים של המידעונט עלו לאתר של אפי במהלכה של שנת 2020 , שנת הקורונה. כעת – כשכבר אפשר להתחסן ויש תקווה שאנו בדרך לרסן את המגפה - מוגש לכם הגיליון הרביעי של מידעונט אפי.


מטבע הדברים עדיין מורגשות בו השלכות של מגפת הקורונה על היבטים שונים של העבודה המקצועית שלנו ושל אחרים.
כך למשל כותב יואל רפ על עולם הפסיכומטריקה בתקופה של מגפה עולמית; אילן שינה מתאר בפינה "נא להכיר" את יחידת ההערכה שהוא עומד בראשה בתוכנית קרב למעורבות בחינוך, וכיצד הצליח לשמר את קיומה בתקופת הקורונה באמצעות "פעילות שאיננה פעילות ליבה של יחידת ההערכה" אך נמצאה נחוצה במיוחד דווקא בתקופה זו; וחמישה מחברי אפי משתפים אותנו ברשמים השונים – לפעמים מנוגדים – שאיתם חזרו מכנס אפי 2021 אשר התקיים לראשונה במתכונת מקוונת.


גם בפינה "מבזקים" מורגשות מאד השלכות של הקורונה - הפעם השלכותיה על הכנסים בחו"ל. במיוחד מתהדהדת הפנדמיה בהסברים של מארגני הכנסים מדוע נאלצו לוותר על המתכונת הרגילה ולהעביר את הכנס שלהם למתכונת מקוונת, או לפחות למתכונת היברידית. וכך, הכנסים שליקטנו לפינה הזאת אמנם כלם בחו"ל - אבל בעצם הפכו נגישים לכולנו ("בזכות" המגפה) אפילו בלי לצאת מהבית.


ובלי קשר לקורונה מספרת אלה אנגל בפינה "חם מן התנור" על מחקר טרי-טרי שהיא שותפה בו. זהו מחקר העוסק במדידה של תחושת משמעות בחיים – שהיא משתנה מורכב ולא פשוט למדידה - וזאת באמצעות שימוש בסיפורי-מקרה קצרים (וינייטות) במתודולוגיה מורכבת ומעניינת.


בנוסף לכל אלה מכיל הגיליון הזה גם עדכונים מוועדת "מיהו פסיכומטריקאי" שהוקמה באפי בשנה שעברה ועובדת על הכנת מסמך שיציע תיאור מקיף וממצה של התפקידים ותחומי העיסוק של העוסקים בהיבטים של פסיכומטריקה. תוך כדי כך הספיקה הוועדה גם להפיץ בקרב חברי אפי סקר אינטרנטי שהניב ממצאים מעניינים על הרכב חברי האגודה הישראלית ועל תחומי העיסוק המגוונים שלהם.


אסיים בתודות לכל מי שכתבו ותרמו מפרי עטם למידעונט. אנא קראו, העירו והגיבו על דברים המופיעים בגיליון הזה, כמו גם באלה שקדמו לו ובאלה שיבואו אחריו - ובכך תסייעו לקדם את מעמדו כבמה משמעותית לחילופי ידע ודעה בין כל המתעניינים והעוסקים בהיבטים השונים של הפסיכומטריקה.


בפנייתכם/ן (אל ritasever9@gmail.com) נא זכרו לציין שם, תואר אקדמי, השתייכות אקדמית/ארגונית , כתובת דוא"ל ומספר טלפון להתקשרות.

תודה,
ד"ר ריטה סבר
עורכת המידעונט והיו"ר הנבחרת של אפי


אפריל 2021

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page