top of page

מידעונט אפי

גיליון 4

"נא להכיר"
אנשים וארגונים שעוסקים במבחנים, מדידה והערכה

יחידת ההערכה של מכון קרב למעורבות בחינוך

תכנית קרב למעורבות בחינוך פועלת לשינוי חינוכי-חברתי המקדם צמצום פערים ומעודד שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פיתוח, יצירה, ניהול והפעלה של שיעורים ופעולות העשרה מגוונת. התוכנית מפעילה מעל 100 תוכניות העשרה ב-16 תחומי דעת שונים, כגון: מוסיקה, דרמה, חינוך סביבתי, פיתוח חשיבה, אומנות, צילום וקולנוע, תקשורת וטכנולוגיות מתקדמות, ספורט, תנועה ומחול ועוד. התוכנית פעילה בתוך יום הלימודים, כחלק מתוכנית הלימודים של בית הספר.


תכנית קרב פועלת בכל מגזרי החברה הישראלית: בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי, בחינוך המיוחד, במגזר הערבי ובמגזר החרדי והחינוך העצמאי. טרום הקורונה, התוכנית פעלה בכ-120 רשויות, כ-800 בתי ספר יסודיים וחט"ב, וכ-2500 גני ילדים, והגיעה ליותר מ-300,000 ילדים וילדות בשנה. הפעלת תכנית קרב התבצעה על ידי כ-120 אנשי תפעול, פדגוגיה, הערכה ומנהלה וכ-3500 מדריכים ומדריכות מקצועיים.


יחידת ההערכה
עם ראשית דרכה ופעולתה של "תכנית קרב למעורבות בחינוך", אי שם בתחילת שנות התשעים, הוקמה בה יחידה פנימית להערכה, והיא פעילה מאז ועד היום. מבנה היחידה, אופי פעילותה, והתכנים בהם היא עסקה עברו שינויים רבים לאורך השנים, אך מעולם לא הייתה הפוגה בפעילותה.


שינוי מבני מרכזי חל בתחילת שנות האלפיים. עד אז, חברי היחידה היו כפופים הן למנהל תפעול אזורי והן לממונה מקצועי (מנהל היחידה). לאחר מכן, היחידה הפכה ליחידת מטה, ועובדיה כפופים רק למנהל מקצועי ולמנכ"ל התוכנית. שינוי תוכן מרכזי חל מעט מאוחר יותר (בהתאמה) - היחידה עברה מטיפול במושאי הערכה אזוריים/מקומיים למושאי הערכה מערכתיים/כלל ארגוניים (לצד המשך טיפול בבקשות אזוריות). מכאן היחידה התפתחה ועברה לשינויים נוספים, כמו - אוטומציה של תהליכי הערכה, הכנסת תהליכי הערכה שגרתיים/קבועים, ניהול בסיס הנתונים, המידע הארגוני, האתר הארגוני ומערכת הסקרים של הארגון ועוד.


לקוחות ההערכה - משרד החינוך, הנהלת התוכנית, מנהלי יחידות (פדגוגיה, תפעול, חשבות), תפעול אזורי (רכזים יישוביים), תכניות ההעשרה, רשויות ומוסדות חינוך, ולעתים אקדמיה ועמיתים למקצוע.


תהליכי העבודה של היחידה ניתנים לתיאור באופן הבא: 

  • עבודה מחזורית (מדי שנה) - סקרי מדריכים, הערכת תכניות (גנים, בתי ספר), הערכת תוכניות מועמדות לתוכנית קרב (במסגרת קול קורא), איסוף נתוני בקרה, פיתוח תהליכי הערכת עובדים, ועוד... 

  • עבודה קבועה לכל אורך השנה - למשל ניהול ופיתוח מערכת סקרים ואתר, ניהול ותפעול כלי הערכה אוטומטיים (משובים, תצפיות, שאלוני גננות, דוחות לרשות). 

  • מושאי הערכה - מחקרי הערכה חד פעמיים (עפ"י בקשות הנהלה, רכזים, שותפים ..). 

  • מענה נקודתי שוטף - שאלונים וסקרים, עיבוד נתונים, הפקת דוחות נונים ומידע, סקירות ספרות וכד'. 

 

עידן הקורונה
עם כניסת המשבר, הארגון כולו הוצא לחל"ת, יחד עם יחידת ההערכה. אט אט, התוכנית חזרה לפעילות בהיקף מצומצם יחסית (מסיבות שונות הקשורות למשבר הקורונה), והארגון נכנס למצב הישרדותי. במצב עניינים זה, ניתנה בשלב הראשון עדיפות לבעלי התפקידים והיחידות שמפעילות את הארגון, ואילו היחידות ובעלי התפקידים שאמונים על איכות ההפעלה השתלבו בשלבים הבאים. יחידת הערכה מצאה את עצמה במצב בו היא מוגדרת כיחידה האמונה על איכות הפעילות. אמנם חשובה, אך פעילותה לא נחשבה קריטית לעידן הנוכחי ולהישרדות המיידית של התוכנית.


עם זאת, לזכותה של יחידת ההערכה עמדה היכולת הטכנולוגית של חבריה, האחריות על הפיתוח הטכנולוגי ומערכות המידע השונות, כגון - מערכת סקרים, אתר, מידע ארגוני, ו....ניהול מערכת משתמשי זום. כן, טרום עידן הקורונה, היחידה עבדה על הטמעת שיטות ניהול והעברת מידע ארגוני, ומערכת הזום הייתה חלק מרכזי בתקשורת מידע זו. היחידה החלה בהטמעת תקשורת זום בתוכנית קרב חודשים ארוכים לפני משבר הקורונה.


לאחר מספר חודשי משבר, תכנית קרב קיבלה אישור רשמי ללמד שיעורי העשרה מקוונים בבתי הספר, ושני חברי יחידת ההערכה היו אמונים על הטמעת מערכת הזום בקרב אלפי מדריכים ואנשי צוות, סיוע בפיתוח שיעורי העשרה מקוונים, קיום כנסים ואירועים ועוד. כך, באמצעות פעילות שאיננה פעילות ליבה של יחידת ההערכה, ניתן היה לשמור על קיומה של היחידה, עד יעבור זעם.

 


מה צופן העתיד?
בחודש האחרון, לצד העלייה באחוזי המתחסנים, המערכת מתחילה לחזור לשגרה. הבשורה העיקרית מבחינת יחידת ההערכה הייתה – הדרישה הגוברת והולכת לפעילות הערכה בשדרות הארגון השונות. בימים אלה, כאשר מערכות ההעשרה מרחוק כבר מתנהלות באופן עצמאי, והלמידה הפרונטלית גדלה, פעילות ההערכה חזרה להיות במוקד הפעילות. היחידה, אמנם בצמצום, שמרה על מקומה, ותחזור לבצע פעילות הערכה בתכנית קרב, תוך ביצוע התאמות שונות לעידן הנוכחי.

אילן שינה

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page