top of page

מידעונט אפי
גיליון 5

"מבזקים"
לקט של מידע על כנסים שיתקיימו בשנת תשפ"ב

ספטמבר

בשנת 2021

כנס EES2021 - בתאריכים 6-10.9.21

הכנס הדו-שנתי של אגודת ההערכה האירופית (European Evaluation Society) שהיה אמור להתקיים בקופנהגן פא"פ ב-2020, נדחה לספטמבר 2021 והפך למקוון:
 

 EES Goes Virtual: Evaluation in an Uncertain World: Complexity, Legitimacy and Ethics
 

ההרשמה פתוחה - ראו בקישור זה

שימו לב: בחודש הבא (אוקטובר) צפוי להתפרסם קול קורא להגשת הצעות לכנס הבא

אוקטובר

כנס IACAT - נדחה מהתאריכים 10-12.10.21 לשנת 2022

הכנס השמיני של האגודה הבינלאומית למבחנים ממוחשבים אדפטיביים:
 

The International Association for Computerized Adaptive Testing (IACAT)
 

שתוכנן להתקיים (פא"פ) במשך שלושה ימים 10-12.10 בפרנקפורט, גרמניה, באוניברסיטת גתה. נדחה, בגלל המגפה המתחדשת, למועד שטרם נקבע בשנת 2022.

לאתר הכנס

*******

כנס NCME - בתאריכים 21-22.10.21

 

The 4th NCME Special Conference on Classroom Assessment
 

כנס מיוחד (רביעי) של NCME על הערכה בכיתה, מקוון.

 

נקודת המוצא – הצורך להתמודד עם הפער הקיים בין הידע המצטבר מהמחקר, התאוריה ועקרונות המדידה ובין מה שבפועל מיושם בכתות; בין היתר בגלל השונות גבוהה, המורכבות ואי-הוודאות המאפיינים קונטקסטים כיתתיים.

המטרה - לתרום לעיצוב המחקר בתחום הזה באופן שיהיה רלבנטי יותר לאתגרי המדידה וההערכה שבפניהם ניצבים המחנכים בכיתותיהם.

 

לאתר הכנס

נובמבר

בתאריכים 1-2.11.21 - NBME כנס
 

NBME online conference – Natural Language Processing in assessment

כנס מקוון על שימוש ב-NLP (כלומר natural language processing) במדידה והערכה חינוכית, יתקיים ב-1-2.11.21 ויכלול מגוון רחב של נושאים הקשורים בשימוש של הערכה בעיבוד שפה טבעית:
 

…a wide range of topics related to the use of natural language processing in assessment including: automated scoring of written and spoken responses, automated item generation, assessing writing quality, predicting item characteristics, bias and validity, and potential dangers and challenges related to the use of NLP in assessment.
 

לתשומת לב:
מועד אחרון להרשמה לכנס – 1.10.21 

לפרטים ולהרשמה

*******

כנס IEA IRC2021 - בתאריכים 16-18.11.21

כנס המחקר ה-9 של האגודה הבינלאומית להערכת הישגים חינוכיים:


International Association for the Evaluation of Educational Achievement

תוכנן להתקיים ביוני 2021 פא"פ באבו-דאבי, אבל יתקיים בסופו של דבר במתכונת היברידית, בדובאי - בימים 16-18.11.21, ולפניו יהיו יומיים של סדנאות על ניתוח שניוני של נתונים.
 

ההרשמה נפתחה.

לאתר הכנס

בשנת 2022

ינואר

כנס אפי 2022 – בתאריך 17.1.22
הכנס השנתי ה-18 של אפי יתקיים ב- 17.1.22 באזור ירושלים (במלון יערים במעלה החמישה), אלא אם כן יומר למתכונת מקוונת בגלל אילוצי הקורונה המתחדשת.

אפריל

כנס AERA2022 - בתאריכים 22-25.4.22

הכנס השנתי של האגודה האמריקאית למחקר חינוכי יתקיים בסן דיאגו, קליפורניה תחת הכותרת:

 

Cultivating Equitable Education Systems for the 21st Century

 

*******

כנס NCME2022 - בתאריכים 22-25.4.22

הכנס השנתי של המועצה האמריקאית למדידה בחינוך (National Council for Measurement in Education) יתקיים בסן דיאגו, קליפורניה, תחת הכותרת: 


TURN THE PAGE – THE NEXT CHAPTER FOR EDUCATIONAL MEASUREMENT

 

חידוש מעניין: הפעם, בנוסף לפורמטים הרגילים (הרצאות, פוסטרים וכו') יש גם פורמט חדש שאפשר להגיש לו הצעות - Demonstrations, שזה תיאורו:
 

New for 2022 -

  • No paper required

  • Focused on instruments, apps, classroom lessons, and other novel tools

  • Few restrictions on format

יוני

כנס EES2022 - בתאריך 6.10.22
 

הכנס הדו-שנתי ה-14 של אגודת ההערכה האירופית (European Evaluation Society) שהיה אמור להתקיים פא"פ בקופנהאגן ב-2020, נדחה כאמור לספטמבר 2021 והפך מקוון.
 

ב-2022 הוא שוב מתוכנן להתקיים במתכונת הפיזית (פא"פ) בקופנהגן, תחת הכותרת:
 

Evaluation in an uncertain world: Complexity, Legitimacy and Ethics

יולי

כנס IMPS2022
 

הכנס השנתי של האגודה הפסיכומטרית האמריקאית (Psychometric Society) שתוכנן להתקיים באוניברסיטת מרילנד ביולי 2021 הפך למקוון.
ביולי 2022 אמור להתקיים במתכונת פא"פ – אבל, שימו לב! - באוניברסיטת בולוניה באיטליה!

 

לאתר הכנס

עוד ב-2022

IACAT
 

נדחה מהתאריכים 10-12.10.21 לשנת 2022
הכנס השמיני של האגודה הבינלאומית למבחנים ממוחשבים אדפטיביים,
The International Association for Computerized Adaptive Testing (IACAT),
נדחה, בגלל המגפה המתחדשת, מאוקטובר 2021 למועד שטרם נקבע בשנת 2022.

 

לאתר הכנס

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page