top of page

הדור הולך ופוחת?
ציוני ה-ACT צנחו לערך הנמוך ביותר מזה 30 שנה

מאת: ד"ר עינת נוטע-קורן

 

שלל כותרות מודאגות נפוצו בתקשורת בחודש אוקטובר האחרון בעקבות ידיעה שפורסמה ב -ACT שבה תוארה מגמה מטרידה. הציון הכולל הממוצע של נבחני ה- ACT צנח אל מתחת ל- 20 ועומד על 19.8. זהו הציון הנמוך ביותר מאז 1991.
 

מהו מבחן ה-ACT? זהו מבחן כניסה לאוניברסיטאות, המשמש חלופה אפשרית בארה"ב למבחן ה-SAT. המבחן מתבסס על תוכנית הלימודים הבית-ספרית והוא בודק את השליטה בארבעה תחומים: אנגלית, מתמטיקה, קריאה וחשיבה מדעית. הציון בכל תחום ובמבחן השלם נע בין 1 ל-36.
 

מה עוד נמסר באותה הודעה דרמטית?
רק 22% מהנבחנים השיגו ציון העולה על סף הקבלה המינימלי הנדרש לקבלה לקולג' בארבעת תחומי המבחן ו-42% לא עמדו בציון המינימלי אף לא בתחום אחד. כישלון זה מחייב, כך נאמר, להציב במיידי בראש סדר העדיפויות הלאומי תוכנית הבראה לתלמידי התיכון.

 

הכותרות בעיתונות לא איחרו לבוא. חלקן ייחסו את הירידה בציון לסגירת בתי הספר בתקופת הקורונה ואחרות היו ניטרליות יותר. לפנינו כמה מן הדוגמאות:

  • "ציוני ACT הם הנמוכים ביותר מזה 30 שנה בתקופת המגפה" (AP news); 

  • "ציון ה-ACT צנח לשפל מזה 30 שנה כתוצאה מהלמידה מרחוק בתקופת הקורונה" (Forbes); 

  • בכותרת משנה בוול סטריט ג'ורנל צוין כי ארגון המבחנים טען כי ההידרדרות נובעת מההפרעות הלמידה בתקופת המגפה ובעיות עקביות בחינוך (קישור לכתבה).

 

מאמר ביקורת שפורסם אף הוא בעיתון Forbes טען כי פרסום ה-ACT מונע מאינטרסים של הארגון ואינו משקף נאמנה את מכלול התופעה. במאמר הראו כי הרכב אוכלוסיית הנבחנים השתנתה עם השנים. עד 2016 היה גידול בשיעור בוגרי התיכון שנבחנו במבחן ומאז הלך המספר ודעך.

גורמים שונים השפיעו על דעיכה זו ובין היתר מעבר של מדינות למבחן ה-SAT כמו גם האפשרות שניתנה להתקבל להרבה מוסדות גם ללא מבחן כניסה (ראו כתבה בגיליון 6 במידעונט, בפינת הפודקסאט). ניתוח שמוצג במאמר מראה כי מספר הנבחנים במדינות החלשות ירד פחות מאשר מספר הנבחנים מהמדינות החזקות ולכן הממוצע הכולל יורד באופן טבעי. מוזמנים לקרוא ולהתרשם בקישור זה מהנתונים וממידע נוסף.


יתכן אפוא שרמת המוכנות של תלמידי התיכון ללימודים אקדמיים אמנם הולכת ויורדת, אולם התמונה מורכבת כנראה בהרבה.
ומה בארץ? התשובה היא לא. אין עדות לתופעה דומה. ראו בדוח הסטטיסטי של המרכז הארצי לבחינות והערכה, 2021 (תודה לצור קרליץ על ההפניה לדוח).


אז מה המסקנה כשקוראים ידיעות בתקשורת? את זה אשאיר לכם...

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page