top of page

מידעונט אפי
גיליון 7

"נעים להכיר"

אנשים, ארגונים, מיזמים ותוכניות שעוסקים במבחנים, מדידה והערכה

התוכנית לתואר שני בהערכה בחינוך בסמינר הקיבוצים
מאת: ד"ר מיכל לוי קרן, ראש התוכנית 
פרטי קשר להתייחסות: michal.keren@smkb.ac.il

התוכנית 'הערכה בחינוך' במכללת סמינר הקיבוצים היא היחידה כיום בישראל אשר מוקדשת כולה להערכה על היבטיה המגוונים, למשמעותה ולתפקידה כחלק מתהליך ההוראה הבית-ספרית. התוכנית נועדה להכשיר אנשי חינוך: מורים, גננות, מנהלים ובעלי תפקידים במערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית להיות אנשי הערכה מקצועיים הבקיאים בידע התאורטי והיישומי המגוּון בתחום. 
 

המטרות המרכזיות של התוכנית:

 • לעזור ללומדים בגיבוש זהות מקצועית של אנשי הערכה, הרואים את חשיבותה ותרומתה של ההערכה למעשה החינוכי.

 • להרחיב את הידע, המיומנויות והתפיסות של אנשי החינוך בנושא הערכה ולהציב את ההערכה כאמצעי רב-עוצמה ללמידה וצמיחה של בית הספר או הארגון החינוכי ולא כמטרה או כאמצעי לפיקוח, בקרה ושליטה.

 • לתת לסטודנטים ידע וכלים שיאפשרו להם להטמיע הערכה מורכבת בשדות החינוכיים בהם הם עובדים ולהשפיע על השיח החינוכי הכולל בנושא הערכה.

 • להטמיע גישה חינוכית-ערכית של פרסונליזציה בהערכה. על-פי גישה זו יש להתאים את אופני ההערכה באופן אישי לכל תלמיד/ה על פי צרכיו/ה הייחודיים, כפי שאלה עולים מתוצאותיו של תהליך אבחון, הערכה ומדידה מתמשך.

 • להטמיע את התפיסה של למידה לאורך החיים (Lifelong Learning) כתפיסה הרואה את הלמידה כתהליך מתפתח לאורך כל שנות החיים, במסגרתו נרכשים ידע, מיומנויות חדשות, וכלים לפיתוח אישי ומקצועי. למידה זו נשענת על פיתוח יכולות שונות, הנחוצות כיום לצורך התמודדות עם מציאות מורכבת ומשתנה ללא הרף, וביניהן יכולת הערכה.


מה לומדים בתוכנית?
כלל הקורסים בתוכנית מבקשים לתת מענה לשלושת גופי ידע הנדרשים לאיש הערכה: ידע תיאורטי וערכי, ידע מתודולוגי ופסיכומטרי וידע מעשי.


1. ידע תיאורטי וערכי
הקניית ידע רחב הכולל את ההיסטוריה של ההערכה, שפת ההערכה, מודלים וגישות של הערכה, וסוגים שונים של הערכה המשרתים מטרות שונות (למשל: הערכה מסורתית לעומת חלופית; הערכה פנימית לעומת חיצונית; הערכת לומדים לעומת הערכת בית הספר כמכלול, הערכת תוכניות, פרויקטים ומיזמים), אתגרים בהערכה, סוגיות אתיות, רקע פילוסופי וחברתי של התחום.


2. ידע מתודולוגי ופסיכומטרי
היכרות עם גישות שונות ושיטות שונות, בסיסיות ומתקדמות, לעיבוד נתונים (כמותיים, איכותניים ומעורבים); פיתוח כלי מדידה והערכה כמו מבחנים ושאלונים, הכולל פיתוח מפרט מבחן, כתיבת פריטים ומטלות, שיפור הכלים על ידי בדיקות תוקף ומהימנות, ניתוח פריטים, ניתוח גורמים, ציינון, סילום ועוד; ידע בניתוח ועיבוד נתונים בעזרת תוכנות סטטיסטיות, פירוש התוצאות והצגתם. במסגרת הקורסים המתודולוגיים מודגשת חשיבות התאמתם של הכלים לקבוצות תרבות שונות (התאמה תרבותית) ולאנשים עם מוגבלויות (התאמה של תוכן ותנאי הבחינה).


3. ידע מעשי
טכנולוגי: הלמידה בתוכנית משלבת מדיה דיגיטלית וכלים טכנולוגיים ומראה כיצד ניתן לעשות בהם שימוש מושכל גם לצורכי הערכה.
מתודולוגי: הסטודנטים בתוכנית לומדים להגדיר צרכים, לקבוע מטרות, לנסח שאלות הערכה, לפתח כלי הערכה כמו שאלונים, משימות חקר, תלקיט, ומבחני הישגים, לבנות מחוונים ועוד.
אישי-חברתי-רגשי: ההיבטים החברתיים-רגשיים בתוכנית באים לידי ביטוי בדרכים הבאות:

 • כמושא להערכה: כתיבת עבודות גמר ותזה הממוקדות בהערכה של היבטים שונים של למידה רגשית חברתית (Social Emotional Learning, SEL) במערכת החינוך, בליווי מקצועי של המרכז לקידום למידה חברתית-רגשית (SEL.IL), אוניברסיטת רייכמן. בנוסף, קיימת שותפות עם SEL.IL בפרויקט ארצי של בניית מאגר כלי מחקר, המשמש את הסטודנטים בכתיבת עבודות הגמר/התזות שלהם.

 • כאמצעי להערכה: התייחסות לצדדים הרגשיים בתהליך ההערכה הנחוצים לשם יצירת יחסי אמון ופתיחות, וזאת באמצעות מספר קורסים העוסקים בתקשורת בין-אישית ותוך אישית.

מה מקבלים בוגרי התוכנית?

 1. תעודת מוסמך בהערכה בחינוך (M.Ed)

 2. תעודת רכז הערכה: במסגרת הלימודים בתוכנית הסטודנטים מקבלים הכשרה לתפקיד רכז הערכה בית ספרי, המוכרת על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה). תפקיד זה מקנה גמול תפקיד בסך 6% מן השכר המשולב.

 3. תעודת "ניהול פרויקטים והערכתם": החל מתשפ"ב נפתחו בתוכנית לימודי מגמה ב"ניהול פרויקטים והערכתם" בשיתוף עם מינהל החינוך בחולון. מהלך זה נועד ליצור התאמה מרבית בין התכנים האקדמיים הנלמדים במסגרת לימודי התואר לבין ההקשר האישי, הבית ספרי והעירוני איתם באים הסטודנטים. במסגרת הלימודים הסטודנטים מפתחים ומעריכים יוזמה רלבנטית ומשמעותית עבורם, במטרה למנף אותה ולהוביל אותה במוסד בו הם עובדים ומחוצה לו.

 4. אפשרות ללמוד במסלול עם תזה: הלימודים בתוכנית כוללים מסלול עם תזה המיועד לסטודנטים מצטיינים. הלימודים במסלול זה מקנים ידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות לצד פיתוח אקדמי ומחקרי. בוגרי מסלול זה יוכלו להמשיך ללימודי דוקטורט ולהשתלב במשרות מחקר והוראה במוסדות אקדמיים.

 
סגל התוכנית מורכב מאנשי הערכה מובילים בתחום בארץ אשר רואים חשיבות לקידום הנושא במגוון מסגרות חינוכיות ופועלים באופנים שונים כדי להשפיע על שינוי מדיניות והטמעת הערכה באופן מיטבי במערכות החינוכיות בארץ.

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page