ראמ"ה מעדכנת על פרסום שלושה מכרזים

1. מרכז/ת בכיר/ה (מבחנים ארציים)
מספר מכרז: 100552
מועד סיום ההרשמה: 9.8.2022

לפרטים נוספים

2. מרכז/ת בכיר/ה (הערכת עובדי הוראה)
משרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים
מספר מכרז: 100548
מועד סיום הרשמה: 16.8.2022

לפרטים נוספים

3. מרכז/ת בכיר/ה (מחקרים בינלאומיים בערבית)
משרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים
מספר מכרז: 100553
מועד סיום הרשמה: 16.8.2022

לפרטים נוספים

ניתן לצפות במפרט המכרזים באתר נציבות שירות המדינה בכתובת: https://ejobs.gov.il/gius

מועמדים/ות המעוניינים/ות להגיש מועמדותם למכרזים יעשו זאת באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית באתר נציבות שירות המדינה.

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)