top of page

מלגת פוסט-דוקטורט בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דרוש/ה חוקרת או חוקר שישתלבו במחקר על אי-שוויון בהזדמנויות השכלתיות בחטיבות הביניים. תינתן עדיפות למשרה מלאה
במסגרת פוסט-דוק, אך ניתן להגיש מועמדות גם למשרה חלקית בשכר.

 

התפקיד כולל סקירת ספרות רלבנטית, בניית מדדים לבחינת תפיסות של תלמידות ותלמידים לגבי נושאים לימודיים והעברת
שאלונים בבתי ספר באמצעות כלים מבוססי רשת.

 

דרישות התפקיד:

  • תואר שלישי רלבנטי (סוציולוגיה, פסיכולוגיה, חינוך וכדומה)

  • היכרות מעמיקה וניסיון מחקרי עם שיטות מחקר כמותיות ומדידה באמצעות שאלונים

  • יכולת עבודה עצמאית

  • שליטה טובה מאד באנגלית

 

לפרטים נוספים והגשת מועמדות אנא פנו לפרופ' יריב פניגר fenigery@bgu.ac.il

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page