top of page

הצעות עבודה

דרוש/ה פסיכומטריקאי/ת למשטרת ישראל

דרוש/ה רכז/ת הערכה למרכז הישראלי לחדשנות בחינוך

דרוש/ה ממלא/ת מקום למשרת פסיכומטריקאי/ת

לחברת תיל דרוש/ה פסיכומטריקאי/ת

הצטרפות למאגר החוקרים של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

דרושים/ות פסיכומטריקאים/ות לשפה העברית

דרושים/ות חוקרים/ות מראיינים/ות לראמ"ה

راما تدعو خبراء في الأبحاث / خبراء في إجراء المقابلات

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page