הצעות עבודה

דרוש/ה טסטולוג/ית לפרויקט של משרד ממשלתי

דרוש/ה מומחה/ית להערכה ומדידה (טסטולוג/ית)

דרוש/ה פסיכומטריקאי/ת ראשי/ת להובלת פרויקט חינוכי משמעותי

דרוש/ה פסיכומטריקאי/ת ראשי/ת להובלת פרויקט עבור מערכת החינוך בישראל

דרוש/ה מנהל/ת מתכלל/ת לפרויקט בתחום מדידה והערכה

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)