top of page

הצעות עבודה

דרוש/ה איש/אשת הערכה ליוזמת SEL ביד הנדיב

מלגת פוסט-דוקטורט בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דרוש/ה פדגוג/ית הערכה לאוניברסיטה הפתוחה

דרוש/ה רכז/ת הערכה ומדידה בתחום הלמידה הדיגיטלית

דרוש/ה חוקר/ת להובלת פרויקט בתחום הגיל הרך

דרוש/ה מפתח/ת בחינות בתחומי השפה, המדעים והמתימטיקה

דרוש/ה מעריך/ה חוקר/ת - לחותם - לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך

דרוש/ה מנהל/ת לגף מבחנים רחבי היקף בראמ"ה

דרוש/ה חוקר/ת לאוניברסיטה הפתוחה

דרוש/ה רכז/ת הערכה למרכז הישראלי לחדשנות בחינוך

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page