בלוגומטרי 2: אבחון מותאם תרבות

אורח: ד"ר נעם פישמן מנחה: ד"ר ליאת בסיס<