אפי - אגודה ישראלית לפסיכומטריקה

  • Facebook

חברי מועצת אפי ונושאי תפקידים

יו"ר מכהן:
צור קרליץ  tzur@nite.org.il
 
יו"ר נבחר:
ריטה סבר  ritasever9@gmail.com

חברי מועצה:
אורית איזנברג  orit.eisenberg@gmail.com
אסטלה מלמד  estela.melamed@gmail.com
אייל גמליאל  eyalg@ruppin.ac.il
ספי פומפיאן (גזבר)  sephi@nite.org.il
חנן גולדשמידט (יועץ משפטי)  cgoldsch@idc.ac.il
 
ועדת ביקורת:
יובל בן דב  Yuval@nite.org.il
נתנאל סילברשטיין  netanel@nite.org.il

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)