top of page

אודות אפי

האגודה הישראלית לפסיכומטריקה היא גוף המאגד בתוכו אנשי מקצוע מתחום המדידה וההערכה החינוכית והפסיכולוגית

מטרות האגודה

    לעודד את הפעילות בתחום הפיתוח והיישום של מבחנים סטנדרטיים ושיטות להערכת ביצוע.
 
   לקדם את המחקר והעשייה בתחומי המדידה החינוכית והפסיכולוגית.
 
   לשכלל את שיטות ההערכה וכלי המדידה ולבסס את יישומם המושכל.
 
   להתוות, להעריך ולהפיץ כלים מתודולוגיים עדכניים ושיטות הערכה חדשות.
 
   להתריע על שימוש לקוי במבחנים ועל פרשנות מוטעית של תוצאותיהם.
 
   לעודד קשר מקצועי, חילופי מידע ושיתוף פעולה בין העוסקים בתחום המדידה וההערכה. 

החברות באגודה

חבר: כל אדם בגיר, בעל תואר אקדמאי, העוסק או עסק בתחום המדידה והערכה במובנו הרחב, אשר הצהיר בכתב על רצונו להיות חבר באגודה, ושהאסיפה הכללית של האגודה או ועדה שמונתה לעניין חברות באגודה אישרה את קבלתו כחבר, יהיה חבר באגודה כל עוד שילם דמי חבר ולא הוצא מהעמותה.

עמית: כל אדם בגיר, בעל תואר אקדמאי או הלומד לקראת תואר אקדמי, העוסק או עסק בתחום המדידה והערכה במובנו הרחב, אשר הצהיר בכתב על רצונו להיות עמית באגודה, יהיה עמית באגודה באופן מיידי עם מסירת ההצהרה ותשלום דמי חבר.

זכות הצבעה: זכות ההצבעה בפורומים רשמיים של האגודה תהיה לכל חבר.

עינת נוטע קורן

ד"ר עינת נוטע קורן

יו"ר נבחרת

מומחית בפיתוח ובהובלת תהליכים של פיתוח מבחנים וכלי הערכה במערכת החינוך. ניהלה  את תחום  המבחנים הארציים ברשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה, משרד החינוך) מאז הקמתה ב-2005 ועד 2017 ולאחר מכן ניהלה את המחלקה להערכה באוניברסיטה הפתוחה. בנוסף, חברה בוועדת ההיגוי הפסיכומטרית של האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך.

בשנה האחרונה עוסקת בפיתוח תוכן במכון מופ"ת ומלווה בית ספר בפיתוח ובהטמעת תהליכי הערכה פנימיים. בזמנה הפנוי, מתנדבת בעמותות לסיוע ותמיכה רגשית.

בראשית דרכה המקצועית, עסקה בפיתוח מבחנים בתחום התעסוקתי ובהוראת קורסים סטטיסטיים ובתורת המבחנים באוניברסיטת חיפה ובמכללת עמק יזרעאל.

בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית-ארגונית, ותואר שלישי בפסיכולוגיה, כולם מטעם אוניברסיטת חיפה.

הלנה קימרון.jpg

ד"ר הלנה קימרון

חברת מועצה

מנהלת הערכה במכון אבני ראשה למנהיגות בית-ספרית. בעלת ניסיון רב בפיתוח כלים להערכת הישגי התלמידים, הערכה פנים בית ספרית, הערכת תוכניות ופרויקטים חינוכיים ופיתוח מקצועי של מפקחים, מנהלים ומורים בנושא של תהליכי שינוי בתרבות ההוראה-למידה-הערכה (הל"ה) בכיתה ובבית הספר.
בעלת תואר שלישי בחינוך (PhD) מאוניברסיטת תל-אביב, בהנחייתה של פרופ' מנוחה בירנבוים, בנושא הערכה לשם למידה (הל"ל) וקהילות למידה מקצועיות בית-ספריות. בעלת תואר שני בפיתוח תוכניות לימודים במסלול תקשורת ומחשבים בחינוך באוניברסיטת תל אביב.

בעבר עבדה בראמ"ה ובמטח.
עוסקת בין היתר בסוגיות: הערכת האימפקט של ארגון על המערכת, הערכה שהיא בעלת ערך עבור המוערכים עצמם, ובפרט כיצד הערכה יכולה לסייע לטפח חדוות למידה וסקרנות בקרב התלמידים. 

אלירן שתיוי.jpg

אלירן שתיוי

חבר מועצה וגזבר

בעל תואר ראשון בסטטיסטיקה מאוניברסיטת חיפה.
חוקר בתחום החינוך במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בשיתוף עם הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה) 
גזבר אפי וחבר המועצה משנת 2023.

אנדראה אברמזון.jpg

אנדראה אברמזון

חברת וועדת הביקורת

בעלת תואר ראשון בחינוך וסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית.
בעלת תעודה במדידה והערכה בית ספרית מהאוניברסיטה הפתוחה.
לקראת סיום הלימודים לתואר מוסמך בחינוך – טכנולוגיות ומערכות למידה
באוניברסיטה הפתוחה.
ר
אשת מדור ציונים במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
חברה בוועדת הביקורת של אפ
י משנת 2023.

מיטל אלון.jpg

מיטל אלון

מזכירת אפי

סטודנטית לתואר שני בחינוך במכללת דוד ילין.

ריטה סבר

ד"ר ריטה סבר

יו"ר אפי

מרצה בכירה (בגימלאות) בביה"ס לחינוך באוניברסיטה העברית, וחוקרת בכירה במכון NCJW. חברה באגודת ההערכה האירופית (EES), באגודת חוקרי בקהילה הישראלית לשינוי ולפיתוח ארגוני (פאי), באגודה הישראלית לסוציולוגיה, ובצוות מדיניות חינוך במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. מייסדת-שותפה וחברת-מערכת של כתב-העת המקוון הדו-לשוני "הגירה", מרצה בכנסים בין-לאומיים בארץ ובעולם, לקטורית למו"לים וכתבי עת מדעיים, ויועצת עצמאית בתחומים מתודולוגיים לעמותות, לגופים פילנטרופיים ולמשרדים ממשלתיים.

באוניברסיטה העברית לימדה בין היתר קורסים מתודולוגיים, משחקי סימולציה וקבלת החלטות לתלמידי תארים מתקדמים, ובמקביל בנתה וניהלה בשדה סדנאות-מיון (assessment centers), פיתחה ו/או ניהלה יחידות הערכה פנים-ארגוניות במגזר השלישי ובמגזר הראשון.

בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, תואר השני בפסיכולוגיה קלינית ותואר השלישי בפסיכולוגיה חברתית קוגניטיבית, כולם באוניברסיטה העברית בירושלים.

רוני ברצלבסקי.jpg

ד"ר רוני ברצלבסקי

חבר מועצה

בעבר חוקר בתחום פיתוח מבחנים ארציים במטח ומנהל תחום מחקרי אורך ברשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה). כיום חוקר בחברת Unity.
בעל תואר ראשון במדעי ההתנהגות מאוניברסיטת בן גוריון ובעל תואר שני ושלישי בפסיכולוגיה חברתית-ארגונית מאוניברסיטת בר-אילן.

חגית גליקמן.jpg

ד"ר חגית גליקמן

חברת מועצה

עמיתת מחקר בכירה במוסד שמואל נאמן  למחקר מדיניות לאומית בטכניון.
חגית היא בעלת תואר ראשון במתמטיקה ובסטטיסטיקה, ותואר שני ושלישי בסטטיסטיקה, כולם מהפקולטה למדעים מדויקים של האוניברסיטה העברית בירושלים. 
לאחר סיום לימודיה, עבדה כחוקרת ב
-ACER (המכון The Australian Council for Educational Research) שבאוסטרליה, וכשחזרה לישראל הצטרפה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה כראש תחום בכיר, ועסקה בתכנון והערכת מפקד. 
בשנת 2006 הצטרפה לצוות ההקמה של הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) כמנהלת אגף מחקר ופיתוח. בשנת 2014 נבחרה רשמית לתפקיד מנכ"לית ראמ"ה, ושרתה בתפקיד זה קדנציה הקצובה לשמונה שנים. בשנת 2023 הצטרפה למוסד שמואל נאמן כחוקרת בכירה ועוסקת במחקר מדיניות ומחקר תומך קבלת החלטות בתחומים שונים.
מומחיותה של חגית הוא בתחום הסטטיסטיקה ומדע הנתונים: שיטות סטטיסטיות לעיבוד וניתוח נתונים גדולים, שיטות דגימה, שיטות לבניית מדדים ולדיווח, מודלים סטטיסטיים מתקדמים, שיטות לניתוח התוצאות והסקת מסקנות ועוד. במהלך עבודתה ב-ACER ובראמ"ה, חגית התמחתה בנוסף בתחומי המדידה וההערכה החינוכית - פסיכומטריקה, הערכת תוכניות ומחקר חינוכי-חברתי יישומי.

נתנאל סילברשטיין.jpg

נתנאל סילברשטיין

חבר וועדת הביקורת

בעל תואר ראשון ושני במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית.

מנהל יחידת ראמ"ה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה

חבר אפי מ-2015 וחבר בוועדת הביקורת מ-2019

יו"ר ועדת פרס אפי 2020

תום לרמן.jpg

תום לרמן

יועץ משפטי

שותף במשרד לרמן נתיב עורכי דין.
עוסק בתחום מנהלי אזרחי.

נשוי לרעות, אב ליעל ורותם. חובב טבע וטיולים.

בעלי תפקידים באגודה

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page