top of page

פרס אפי

האגודה הישראלית לפסיכומטריקה מקיימת תחרות שנתית על פרס לעבודת מחקר בתחום המדידה וההערכה.

מטרת הפרס היא לעודד חוקרים צעירים לבצע מחקרים בתחום המדידה וההערכה במסגרת לימודי תואר שני או שלישי, ולהעניק להם הכרה על כך. הפרס מוענק מדי שנה בכינוס השנתי.

שאדה קשקוש

2022

יו"ר ועדת הפרס: ד"ר רון ברצלבסקי.

קול קורא לתחרות פרס אפי 2022

שאדה קשקוש, תזה לתואר שני, האוניברסיטה העברית  
מוכנות ללימודים אקדמים ואוריינטציות להשכלה גבוהה בקרב צעירים ערבים בישראל

מנחה: ד"ר יוליה ליפשיץ-ברזילר.

2020

יו"ר ועדת הפרס: מר נתנאל סילברשטיין.

קול קורא לתחרות פרס אפי 2020

מיכל לינצקי, עבודת גמר, המרכז האקדמי רופין
האם ניתן למדוד החלמה מהפרעות אכילה? תיקוף שאלון החלמה מהפרעות אכילה ככלי קליני

מנחה: ד"ר רחל בכנר.

ילנה פורטנוב נאמן, עבודת ד"ר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פיתוח מיומנות לחשיבה אסטרטגית במתמטיקה בגישות ההוראה המפורשת והבלתי מפורשת בקרב תלמידים מוכשרים מהמועדון המתמטי "קידומטיקה
"

מנחה: פרופ' מרים עמית.

מיכל לינצקי

מיכל לינצקי

ילנה פורטנוב

ילנה פורטנוב נאמן

אורלי ברוורמן

אורלי ברוורמן

גלעד בן גל

2018

יו"ר ועדת הפרס: ד"ר אורית איזנברג.

קול קורא לתחרות פרס אפי 2018

אורלי ברוורמן, עבודת גמר, המרכז האקדמי רופין  
משחקיות הורית: הגדרה, פיתוח כלי מדידה ותיקופו
מנחה: ד"ר מעין שורר.

גלעד בן-גל, עבודת ד"ר, האוניברסיטה העברית
פיתוח ותיקוף של מבחני ניבוי למיומנות ידנית ברפואת שיניים
מנחים: פרופ' ארוין וייס ופרופ' אמתי זיו.

גלעד בן גל

2017

יו"ר ועדת הפרס: ד"ר חנן גולדשמידט.

קול קורא לתחרות פרס אפי 2017


יוליה ליפשיץ-ברזילר, עבודת ד"ר, האוניברסיטה העברית  
דרכי התמודדות עם קשיים בקבלת החלטות בבחירת תחום לימודים ומקצוע

מנחים: פרופ' איתמר גתי ופרופ' משה טטר.

יוליה ליפשיץ ברזילר
לירז טל

2016

יו"ר ועדת הפרס: ד"ר ריטה סבר.

קול קורא לתחרות פרס אפי 2016

לירז טל, עבודת מ.א, האוניברסיטה העברית  
הבדלים מגדריים במאפייני תפיסת העצמי של תלמידים מחוננים

מנחה: פרופ' ענת זוהר.

2015

יו"ר ועדת הפרס: ד"ר צור קרליץ.

דוד ברקוביץ, עבודת ד"ר, אוניברסיטת חיפה
לשאלת קיומו ואופיו של גורם כללי באישיות
מנחים: פרופ' ברוך נבו וד"ר גלית ערמון.

דוד ברקוביץ

עדי לוי ורד

לירון צוברי

לירון צוברי

2014

יו"ר ועדת הפרס: ד"ר ענת בן-סימון.

עדי לוי-ורד, עבודת ד"ר, אוניברסיטת תל אביב  
האומנם מוכנים מורי העתיד לאתגר של הערכת לומדים?
מנחה: פרופ' פאדיה נאסר אבו אל-היג'א.

לירון צוברי, עבודת מ.א, האוניברסיטה העברית
לתקנן או לא לתקנן? על היתרונות שבשימוש ציוני תקן של פריטי שאלונים ומבחנים בחישוב ציון כולל
מנחים: פרופ' אלישע באב"ד ופרופ' אייל גמליאל.

עדי לוי ורד

2013

יו"ר ועדת הפרס: ד"ר חנן גולדשמידט.

אביאל חדד, עבודת מ.א, האוניברסיטה העברית

הערכת עמיתים בקרב סטודנטים לרפואה ככלי לבחינת תוקף הניבוי של מבחני הקבלה הלא-קוגניטיביים (מרק"ם) ללימודי רפואה באוניברסיטה העברית

מנחים: פרופ' אבי ישראלי וד"ר נעמי גפני.

יוסי חסון, עבודת מ.א, המכללה האקדמית תל אביב–יפו

פיתוח כלי מבוסס יכולת למדידת אינטלגנציה רגשית-חברתית

מנחה: ד"ר דלית לב ארי.

אביאל חדד

אביאל חדד

יוסי חסון

יוסי חסון

חווה ניומן

חוה ניומן

2012

יו"ר ועדת הפרס: ד"ר אבי אללוף.

חוה ניומן, עבודת מ.א, אוניברסיטת תל אביב
מידול הקשר בין מאפייני התלמידים הישראליים בני ה-15 לבין ההישגים שלהם במדעים במבחני PISA 2006
מנחה: פרופ' פאדיה נאסר אבו אל היג'א.

פנינה אל-על אנגלרט, עבודת מ.א, אוניברסיטת בן גוריון
שיתוף עובדים בקבלת החלטות באמצעות תהליכי הערכה פנימית: המקרה של הארגון הציבורי-חינוכי, בית-הספר העל-יסודי

מנחה: פרופ' שלמה מזרחי.

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page