top of page

הצטרפות לאגודה

בקשה להצטרפות / חידוש חברות

אגודה ישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

הצטרפות / חידוש חברות בתור:

*לחבר יש זכות להציע עצמו, לבחור ולהיבחר לתפקידים שונים באגודה. לעמית אין זכויות אלו.

הנרשמים בטופס זה יכולים לבחור בין תשלום בהעברה בנקאית לבין התחייבות לתשלום על ידי מוסד.

לתשלום בכרטיס אשראי, יש ללחוץ כאן

לתשומת לבכם:

1. חברות באפי פתוחה רק לבעלי/ות תואר ראשון ומעלה; מי שעדיין אין להם תואר ראשון יכולים להירשם לאגודה כעמיתים.

2. רק לחברי/ות אפי יש זכות להצביע, לבחור ולהיבחר לתפקידים שונים באגודה. לעמיתים/ות  אין הזכויות האלו. הרשמה כעמית/ה מתאימה למי שעדיין לומדים לתואר ראשון או למי שמסיבות כלשהן מנועים מלהיות חברים באגודה מקצועית.

דמי חברות באגודה הם 50 ₪ (אין הנחות לסטודנטים או למצטרפים במהלך השנה).

יש לבחור שיטת תשלום

תודה!

בעוד מספר רגעים תקבלו אישור הרשמה לכתובת הדוא"ל שאיתה נרשמתם.

אם לא התקבל אישור, נא לפנות אל ispaisrael@gmail.com.

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page