ידיעונים קודמים

מאי 2008

נובמבר 2007

אפריל 2007

אוקטובר 2006

אפריל 2006

נובמבר 2005

דצמבר 2012

אוקטובר 2011

נובמבר 2008

אוקטובר 2010

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

אפי - אגודה ישראלית לפסיכומטריקה

  • Facebook