ידיעונים קודמים

ידיעון מס' 7

מאי 2008

ידיעון מס' 6

נובמבר 2007

ידיעון מס' 5

אפריל 2007

ידיעון מס' 4

אוקטובר 2006

ידיעון מס' 3

אפריל 2006

ידיעון מס' 2

נובמבר 2005

ידיעון מס' 1

יוני 2005

ידיעון מס' 15

יוני 2014

ידיעון מס' 14

יולי 2013

ידיעון מס' 13

דצמבר 2012

ידיעון מס' 12

מאי 2012

ידיעון מס' 11

אוקטובר 2011

ידיעון מס' 10

מאי 2011

ידיעון מס' 9

נובמבר 2008

ידיעון מס' 8

אוקטובר 2010

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

אפי - אגודה ישראלית לפסיכומטריקה

  • Facebook