top of page

הרשמה לכינוס אפי 2024

פרטים אישיים

 

יש לבחור אפשרות הרשמה
אני רוצה להירשם כ-

מדיניות ביטול רישום לכינוס אפי והחזר כספי

ניתן לבטל את הרישום לכינוס באמצעות משלוח הודעת דוא"ל בעניין לכתובת ispaisrael@gmail.com
הביטול ייכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור ממזכירות האגודה.

עד 7 ימי עסקים לפני הכינוס ניתן לבטל את ההשתתפות בו ולקבל החזר כספי מלא בניכוי דמי ביטול של 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם. ביטול ההשתתפות בכינוס לאחר מועד זה לא יזכה בהחזר כלשהו.

ההרשמה לכנס נסגרה

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page