top of page

מצגות כינוס אפי 2023

דברי פתיחה וברכות

דבר יו"ר אפי: ריטה סבר
יו"רי הכינוס: ספי פומפיאן, יובל בן דב

פיתוח והתאמה של כלי מדידה

מושב א'

יו"ר: ענת בן סימון

 

שימוש בגיימיפיקציה ומציאות מדומה במיון מועמדים להתמחויות כירורגיות - עדויות ראשוניות

נועה גזית, גלעד בן גל, רון אלישר 


פיתוח מערכת המבוססת עיבוד תמונה ו–Deep Learning עבור אבחונים גרפו-מוטוריים
רחל שיף, רועי יוזביץ

פיתוח ותיקוף כלי לבחינת סגנונות חשיבת עתיד רחוק

יעל צורי, דוד פסיג 


התאמות במרכז ההערכה של מועמדים לבתי ספר לרפואה בישראל בעקבות מגפת הקורונה ומידת השפעתן על ציוני המועמדים

דוד ציגלר, דניאל גילון, אביטל מושינסקי, גלעד סופר, אפרת בן-ברק, דורון שגיא, קים מקמילן, אמתי זיו

תוקף ניבוי ו-IRT

מושב ב'1

יו"ר: גיל גולדצוויג
 

הקשר שבין תמהיל אוכלוסיית המועמדים לתוקף הניבוי של כלי המיון
מאיר ברנרון, תמר קנת-כהן, דביר קלפר, צור קרליץ

 

כיול ציוני תואר ראשון בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה
אייל גמליאל, גיל גולדצווייג, חנן גולדשמידט

תכנון ושימוש בסימולציות מבוססות IRT
צור קרליץ, נעם כאהן

 

פיתוח שאלון אישיות ממוחשב בשיטת הבחירה הכפויה (FC)
יואל רפ, צור קרליץ, דביר קלפר, איתמר כהן

שוק העבודה ובחירה של תחומי לימוד

מושב ב'2

המאה ה–21: ערכים, מיומנויות ושאיפות

מושב ג'

יו"ר: אימאן עואדיה


האם לשון הפנייה לנבחנים בהוראות הבחינה הפסיכומטרית משפיעה באופן שונה על הצלחת נשים וגברים בבחינה?
אלמה כהן, ספי פומפיאן, תמר כריכלי-כץ, צור קרליץ, טלי רגב, אנליה שלוסר


כישורים לעולם העבודה המשתנה - מודל לפיתוח ולמדידה
שרון פישר, אורי כרמי שחר, הגר רונן, ליטל אזשי, שני כוכבא, מעיין בן אליעזר

מה רוצים בני דור ה–z בישראל להיות כשיהיו גדולים - ממצאים ממחקר פיז״ה 2015

יואל רפ

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page