top of page

מידעונט אפי

גיליון 1

דבר העורכת

חברות יקרות וחברים יקרים,


המידעונט של אפי הוא מידעון מקוון חדש של האגודה הפסיכומטרית הישראלית (אפי), אשר נועד לשמש כבמה לחילופי מידע, ידע ודעות בין כל המתעניינים והעוסקים במבחנים, במדידה ובהערכה בכלל, וחברי האגודה בפרט.


מתפרסמים בו דיווחים על הפעילות המקצועית של חברי האגודה, על יוזמות וחידושים, על ספרים ומאמרים, הזדמנויות לפיתוח מקצועי, דווחים על אירועים שהיו, עדכונים לגבי אירועים עתידיים, ועוד. נשתדל לארח במידעונט שיח פולמוסי על נושאים הרלבנטיים לחברי אפי, ונרצה להעשיר אותו בסיכומים ורשמים מהכנס השנתי של אפי ומכינוסים רלבנטיים אחרים שבהם השתתפו חברי האגודה.


בזכותם של החברים הרבים שנענו לקריאה לתרום מידע לפינות המיוחדות של המידעונט (תודה!), הגיליון הראשון שלו מכיל את הנושאים הבאים:

  • פינת היו"ר – דברי ד"ר צור קרליץ,  יו"ר אפי.

  • פינת המומחה – הפעם: על מיתון ותיווך במערך מחקר הכולל מדידות חוזרות באמצעות תוסף MEMORE, מאת ניר מילשטיין מאוניב' בר אילן.

  • "חם מן התנור" – ד"ר הלנה קימרון, מנהלת ההערכה ב"מכון אבני ראשה", מספרת על השלב הראשון של מחקר על חמשת ממדי הסקרנות.

  • "נא להכיר" – את יחידת ההערכה של מכון דוידסון , מאת המנהלת שלה נעמה בר-און.

  • "מבזקים" - ידיעות קצרות – הפעם:  על כנסים רלבנטיים  בארץ (אפי 2020),  באירופה (ICP 2020 ,EES 2020) ובארה"ב (NCME 2020, ו- IMPS 2020), ועל שתי קבוצות פייסבוק חדשות ברשת: 1 - הקהילה הישראלית להערכה מקצועית, 2 - עושים מדידה אחרת.

  • "בצער רב" – דברי הספד של פרופ' רות בייט על ד"ר אלי זבולון שנפטר לאחרונה.

בגליון 2 של המידעונט יהיו בין היתר גם הפינות הבאות:

  • "הייתי בכנס/השתלמות..." – שלוש מלגאיות הדוקטורט של הוועדה הישראלית לעידוד לימודי הפסיכומטריקה יספרו על לימודי התעודה בפסיכומטריקה.

  • "מנקודת מבטי המקצועית" – על מבחני רישוי ופסיכומטריקה,  מאת הפסיכומטריקן והיועץ המשפטי של אפי ד"ר חנן גולדשמידט.

אנא קראו, העירו והגיבו על דברים שנכתבו בגיליון הזה, הראשון, של המידעונט של אפי, ותירמו לאלה שיבואו אחריו -  כדי לסייע לקידום מעמדו כבמה משמעותית לחילופי ידע ודעה בין כל המתעניינים והעוסקים בהיבטים השונים של הפסיכומטריקה.


בפנייתכם/ן (אל ritasever9@gmail.com) נא זכרו לציין שם, תואר אקדמי, השתייכות אקדמית/ארגונית , כתובת דוא"ל ומספר טלפון להתקשרות.

תודה,
ד"ר ריטה סבר 
עורכת המידעונט והיו"ר הנבחר של אפי 

Anchor 1

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page