top of page

מידעונט אפי

גיליון 3

דבר העורכת

חברות יקרות וחברים יקרים,

המידעונט של אפי הוא מידעון מקוון חדש של האגודה הפסיכומטרית הישראלית (אפי), שנועד לשמש כבמה לחילופי מידע, ידע ודעות בין כל המתעניינים והעוסקים במבחנים, במדידה ובהערכה בכלל, וחברי האגודה בפרט.


הגיליון הראשון של המידעונט התפרסם בתחילת השנה, והשני בשלהי הגל הראשון של מגיפת הקורונה (את שניהם תמצאו באתר של אפי). כעת, בעיצומו של הגל השני של המגיפה העולמית מוגש לכם הגיליון השלישי של מידעונט אפי.


מטבע הדברים גם בו מורגשות השלכות של מגפת הקורונה על היבטים שונים של העבודה המקצועית שלנו ושל אחרים; הן בעדכונים שמביא לכם צור קרליץ בפינה "דברי היו"ר", והן בפינות אחרות של הגיליון.

 

  • בפינה "הקורונה ואנחנו" – עסקים (לא) כרגיל – מתארת עינב אבני השלכות של המגפה על תהליכי המיון של מלש"בים בצה"ל ; ואבי אלאלוף כותב, ברוח התקופה, על הפוטנציאל של העברת מבחנים חיצוניים עתירי-סיכון בביתם של הנבחנים.

 

  • בפינה "חם מן התנור" - תמצאו תקציר ( ששלחה לנו אילה ולדובסקי) של מסמך על מדידה דינאמית של שיפור בית-ספרי, המסכם את עבודתה של ועדת מומחים שהוקמה במרכז למחקר וידע ("היוזמה") של המועצה הלאומית למדעים.

 

  • בפינה "נא להכיר" – מציגה הלנה קמרון את תחום ההערכה של מכון "אבני ראשה".

 

  • "מנקודת מבטי המקצועית" – גיל גולדצוויג עוסק במלחמתו של לואי גוטמן נגד השימוש, השגוי לדעתו, שעושים מדעי החברה במבחנים הסטטיסטיים.

 

  • ועוד ברוח התקופה (מזווית ראיה חדשה) - בפינת "המבזקים" תמצאו בין היתר הפניות לשני כנסים באבו-דאבי, שבקרוב אפשר יהיה להגיע אליה אינשאללה גם עם דרכון ישראלי : כנס אחד שמארגנת השנה באוקטובר האקדמיה המקומית שם; וכנס אחר, של IEA האירופי (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ביוני בשנה הבאה.

 

  • ולבסוף, בפינה "בצער רב" – רות בייט-מרום מספידה את רומה פלק ז"ל.

תודה לכל מי שכתבו ותרמו מפרי עיטם למידעונט. אנא קראו, העירו והגיבו על דברים המופיעים בגיליון הזה , כמו גם באלה שקדמו לו ובאלה שיבואו אחריו - ובכך תסייעו לקדם את מעמדו כבמה משמעותית לחילופי ידע ודעה בין כל המתעניינים והעוסקים בהיבטים השונים של הפסיכומטריקה.


בפנייתכם/ן (אל ritasever9@gmail.com) נא זכרו לציין שם, תואר אקדמי, השתייכות אקדמית/ארגונית , כתובת דוא"ל ומספר טלפון להתקשרות.

תודה,


ושימרו על עצמכם בבריאות טובה,

ד"ר ריטה סבר
עורכת המידעונט והיו"ר הנבחרת של אפי

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page