top of page

מידעונט אפי
גיליון 5

"באמצע הדרך"
שלב נוסף במחקר של מדידת הסקרנות

ד"ר הלנה קימרון מספרת על -
פרויקט מחקרי: "סקרנות וחדוות למידה: מה? מדוע? וכיצד לטפח אותה?"1


מנוחה בירנבוים1, פאדיה נאסר-אבו אלהיג׳א1, חני שלטון2, הלנה קימרון3, רובנה רוסנסקי4 ונריה שחור2
(1אוניברסיטת תל אביב; 2האוניברסיטה הפתוחה; 3אבני ראשה; 4מכללת לוינסקי)

זהו פרויקט של מחקר רב-שלבי שמטרתו להעמיק את ההבנה לגבי טבעה של סקרנות רב-ממדית ולהמשיג את חדוות הלמידה. זאת כדי לעצב תכניות התערבות לעידוד חדוות למידה בקרב מורים, מנהלי בתי ספר ותלמידים ובתוך כך לממש את הפוטנציאל של הערכה לשם למידה (הל"ל) לקדם פיתוח מקצועי של מורים ולטפח כישורי לומדים הנדרשים במאה ה-21.

בגיליון מס' 1 של המידעונט דיווחנו על השלב הראשון של הפרויקט2.

 

לאחרונה התפרסם מאמר המהווה שלב נוסף בפרויקט, שכותרתו:
"במילותיהם: סקרנות כפי שמתבטאת באוטוביוגרפיות של מדענים וממציאים נודעים"3

במחקר זה אספנו עדויות אודות סקרנות מתוך אוטוביוגרפיות של מדענים וממציאים מפורסמים שנכתבו במאות ה-20 וה-21. ניתחנו את האוטוביוגרפיות בחיפוש אחר ביטויים אותנטיים לחמישה ממדי הסקרנות שהוצעו ע״י קשדן ועמיתיו (Kashdan et al., 2018, 2019) וכן אחר מאפיינים אישיותיים נוספים.


במהלך המחקר נבנו פרופילים של גורמים הקשריים ואישיים אשר הובילו מדענים סקרנים למומחיות יוצאת דופן בתחומם. באמצעות ניתוחים סטטיסטיים התקבלו שלושה פרופילים מובחנים של גורמים אלה:

 

  1. את הפרופיל הראשון כנינו "נולדו עם כפית זהב בפה". הוא מתייחס למדענים אשר גדלו במשפחות מבוססות יחסית, חלקן של מדענים, אשר בנו עבור כותבי האוטוביוגרפיה סביבה אינטלקטואלית בעלת אינטראקציות משמעותיות החושפת אותם למגוון רחב של תחומים והתנסויות. המשתייכים לפרופיל זה מזכירים דמויות רבות נוספות אשר השפיעו על התפתחותם המקצועית.

  2. הפרופיל השני כונה על ידינו "אין דבר העומד בפני הרצון". נכללו בו מדענים מרקע משפחתי קשה. באוטוביוגרפיות הם מתארים אתגרים בחייהם שהובילו אותם להתעניין בתחומים השונים מהותית מהתחומים אליהם נחשפו במשפחותיהם. ללא סיוע מצד אחרים, כותבים אלה מגלים חוסן ונחישות לאורך התפתחותם המקצועית.

  3. את הפרופיל השלישי כנינו "למען אהבת הלמידה". המשתייכים אליו גדלו במשפחות תומכות ואוהבות ממעמד חברתי-כלכלי בינוני, אשר מצד אחד סיפקו לילדיהם סביבה בטוחה להתפתחות ומצד שני לא דחפו אותם לכיוון מסוים. מדענים אלה מאופיינים בוורסטיליות גבוהה ובייחוס חשיבות לחקר וללמידה מתוך הנאה.

תרומות המחקר הנוכחי הן בהעמקת ההבנה של המבנה הפסיכולוגי של סקרנות ושל מסלולי התפתחות של סקרנים נודעים (מדענים וממציאים) וכן מבחינה מתודולוגית, בחידוד היתרונות והמגבלות של מידע המופק מאוטוביוגרפיות.

אנו נמצאות כעת בעיצומו של שלב הבא בפרויקט, בו אנו מראיינות דמויות מפורסמות וסקרניות (של ישראלים) מחמישה תחומי עיסוק: מדענים, ממציאים, אמנים, מגלים ומטפלים. בנוסף להרחבת תחומי העיסוק, אנו מבקשות במחקר זה לקבל תשובות לשאלות בנושא הסקרנות שלא קבלנו עליהן תשובות מספקות במחקר האוטוביוגרפיות. זאת במטרה לאתר את המבחין בין הקבוצות ואת המשותף להן מבחינת מאפייני הסקרנות.

[1] לסקירה קצרה על תכנית המחקר ועדכונים שוטפים

 

[2] Birenbaum, M., Nasser-Abu Alhija, F., Shilton, H., Kimron, H., Rosanski, R., & Shahor, N. (2019). A further look at the five-dimensional curiosity construct. Personality and Individual Differences, 149, 57-65.
 

[3] Birenbaum, M., Nasser-Abu Alhija, F., Shilton, H., Kimron, H., Rosanski, R., & Shahor, N. (2021). In their own words: Curiosity as depicted in autobiographies of scientists and inventors. Personality and Individual Differences, 179, 110935 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019188692100310X?via=ihub

references

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page