top of page

"נעים להכיר"

בחינות רישוי והסמכה: אתגרים והצלחות

מאת: רו"ח פרומית הורוביץ, חברת מח 10 בע"מ
פרטי קשר להתייחסות: fromit@brain10.co.il

 

רקע

בחינות רישוי והסמכה נערכות על מנת להסמיך בוגרי לימודים בתחומים שונים לעיסוק במקצוע מסוים. הבחינות נערכות במגוון רחב של תחומים. ההצלחה בבחינות אלו היא תנאי לקבלת רישיון ולהשתלבות במקצוע. נושאי הבחינות נבחרים על ידי ועדה מקצועית והם אמורים לבדוק את הידע של המועמד ואת היכולת שלו להשתלב בתחום.

 

בפני הרגולטור, קרי הגוף הממשלתי העוסק במתן הרישיונות, עומדות מגבלות:

  • כאשר גוף ממשלתי מציג תנאים לקבלת רישיון לעיסוק במקצוע מסוים, זוהי, לכאורה, "פגיעה" בחופש העיסוק.

  • לעיתים עולה טענה של נבחנים המרגישים שאנשי המקצוע בו הם רוצים להשתלב יצרו "גילדה" ולכן הם מקשים את הבחינות.

מסיבות אלה ואחרות הגופים הממשלתיים מנסים שההגבלה שהם מטילים, בדמות מבחני הרישוי, תהיה מידתית וסבירה ככל שניתן.

 

אנו בחברת מח 10 בע"מ התמחינו ב- 25 השנים האחרונות בטיפול במבחני רישוי והסמכה המועברים במתכונת נייר ועיפרון או באופן מקוון (כולל אפשרות לבדיקה מקוונת של מבחנים פתוחים). ההיקפים הם של יותר מ- 100 בחינות רישוי בשנה, המועברות לאלפי נבחנים בכל מועד. השירות הניתן הינו שירות היקפי הכולל פיתוח ובקרה על שאלות הבחינה, העברת המבחנים ומתן המלצות סטטיסטיות בעקבותיהם, וטיפול בתוצאות ובערעורים. כל זה נעשה באמצעות מערכת ממוחשבת שפותחה לצרכים הספציפיים של לקוחות החברה.
אנו מתמודדים עם הרבה מאוד אילוצים ואתגרים ומנסים להתמודד איתם באופן הטוב ביותר.
להלן אתאר את האתגרים ולאחר מכן את דרכי ההתמודדות.

 

מגבלות, אילוצים ואתגרים לאורך נתיב הפיתוח והעברת הבחינות

במציאות הנוכחית יש הרבה מאוד מגבלות שנכפות על התהליך ומציבות אתגרים רבים בנוגע לפיתוח הבחינות, העבודה עם הגופים הממשלתיים והעברת הבחינות הלכה למעשה.

 

פיתוח הבחינות

  • יש מספר קטן של מומחים לכתיבת שאלות – קשה למצוא אנשי מקצוע לכתיבת השאלות שאין להם ניגוד עניינים. המתאימים בדרך כלל מעורבים באקדמיה או בהכשרת הנבחנים. כמו כן, מרבית כותבי השאלות הם אנשי אקדמיה (בפועל או לשעבר) והם בטוחים ביכולתם ובכישוריהם בכתיבת השאלות לבחינה. לכן, קשה להם לעיתים לקבל משוב, הערות או המלצות לשינוי. מניסיוננו, במקרים רבים, דווקא המנוסים יותר והוותיקים יותר (או אולי הבטוחים יותר במקצועיותם?) קשובים ופתוחים יותר להקשיב ולשפר.

  • אי דיוק של מומחים בניבוי רמת הקושי של השאלות – במקרים רבים ראינו כי דירוג רמת הקושי של השאלות שנעשה על ידי כותבי השאלות, או אף על ידי מומחים אחרים בתחום לא תואם את התוצאות בפועל; "שאלת מתנה" מתגלה לעיתים כשאלה ברמת קושי גבוהה, ולהיפך - שאלה שהוגדרה על ידי הכותב כשאלה קשה מתגלה בפועל כשאלה קלה.

  • אין אפשרות לבצע מחקר פיילוט מקדים – האוכלוסיות הניגשות למבחני הרישוי הן קטנות כך שיש סיכוי סביר שחשיפה של הנבחנים לשאלות עתידיות תוביל לדליפתן ולחשיפתן. לכן, אין באפשרותנו לבדוק את השאלות מבעוד מועד. מסיבות אלו לא ניתן להבטיח שרמת הקושי של בחינות במועדים השונים תהיה זהה.

  • אין אפשרות לשימוש חוזר בשאלות מבחינות עבר – למרות שכמעט כל לקוח חדש מצהיר כי ברצונו להקים מאגר פריטים, בסופו של דבר מתברר כי אין כמעט אפשרות למחזר שאלות, מכיוון שיש תקנות וחוקים שמתעדכנים באופן שוטף. זאת, נוסף על כך שהקמת מאגר מסוג זה דורשת תקציב גדול ואין אפשרות למשרדים השונים לאשר זאת. 

  • הצורך הגובר בשקיפות מלאה של התהליכים – ביותר ויותר גופים עולה הלחץ לפרסום שאלות הבחינה, ולכן הבחינות מתפרסמות במלואן, כולל נתוני ציוני המעבר וכו'. הדבר מגביר את הצורך בכתיבת שאלות חדשות ומקוריות באופן שוטף, מה שמקשה על התהליך.

 

הגופים הממשלתיים כלקוחות

אנשי המקצוע/הכותבים צריכים לעבוד בהתאם לכללים ולהנחיות הנקבעים על ידי אנשי המנהלה השונים. ההנחיות עוסקות בין היתר בתמהיל הנושאים, מספר השאלות ביחס לזמן המוקצב למבחן וכדומה. הדבר יוצר חוסר אחידות בין מקצועות הרישוי השונים ומייצר פערים באיכות המיון הנערך באמצעות הבחינות השונות. החשיבות של האחידות נובעת מכך שיש הכרה בבחינות שנעשות בגוף ממשלתי אחד לצורך הסמכה במקצוע אחר בגוף ממשלתי אחר. לדוגמא, ברשות ניירות ערך יש שלוש בחינות יסוד שאליהן ניגשים גם נבחני רשות ניירות הערך וגם המועמדים לקבלת רישיון סוכן ביטוח מטעם רשות שוק ההון.

העברת הבחינה

לעתים קרובות אנו נתקלים, בעת העברת הבחינות, בתופעות מתוחכמות של העתקה, הכוללת הצטיידות באביזרים טכנולוגיים, כגון הקראת פתרון הבחינה על ידי גורם חוץ ושמיעתן באוזניות מיניאטוריות, מצלמת כפתור בחולצה, מצלמה זעירה במשקפיים, מחשבון וכד'. לא פעם נתפסות גם העתקות מאורגנות.

דרכי התמודדות עם (חלק מן) הסוגיות שהועלו

מאחר שאין אפשרות לפתור את כל הבעיות והקשיים, אנו עושים כל מאמץ לטייב את איכות הבחינות, כך שיעמדו בסטנדרטים פסיכומטריים מספקים. להלן הדרכים שבהן אנו נוקטים:

 

בנושא פיתוח הבחינות

  • כתיבת שאלות על ידי מומחים מן המעלה הראשונה בתחום המקצוע של המבחן – הלקוחות שוקדים על איתור הכותבים ה"טובים ביותר", כולל רפרנטים שיהוו עין נוספת לבדיקת השאלות.

  • הדרכת כותבי הבחינות – כל כותב חדש עובר הדרכה בכתיבת שאלות, תוך מתן דוגמאות לשאלות טובות ושאלות שאינן טובות.

  • כל פריט עובר עריכה פסיכומטרית מקצועית ומוקפדת – הצוות המקצועי בחברת מח 10 מקפיד על מתן הערות פסיכומטריות ועל המלצות לתיקונים בעקבות הנתונים, כך שיעמדו בסטנדרטים פסיכומטריים נאותים. תמיכה לאפקטיביות התהליך מגיעה גם ממשובים שאנו מקבלים מהלקוחות, לפיהם במבחנים שבהם ניתן לנו החופש לשפר פריטים בעקבות ההגהות וההמלצות, מספר הערעורים פחת באופן משמעותי.

 

בנושא העבודה עם הגופים הממשלתיים

אנו עושים כמיטב יכולתנו לעבוד בשיתוף פעולה פורה עם הגופים הממשלתיים ולהפיק לקחים מעת לעת. אולם, מאחר ששינוי תקנות/הליכים הוא הליך ביורוקרטי מסובך, שלפעמים אף דורש שינוי חקיקה, אנו מתמקדים ביעד של פיתוח מקצועי של הבחינה במגבלת האילוצים המוכתבים מלמעלה.

 

בנושא בעיית ההעתקות 

אנו מקפידים על נהלים מוקפדים של השגחה ועל קיום מעקב ביום הבחינה אחר האמצעים הטכנולוגיים בשטח.

 

לסיכום,
הבעיות שתיארנו על שלל הפתרונות ודרכי ההתמודדות השונות, הופך את פיתוח בחינות הרישוי למשימה מורכבת שיש בה אילוצים רבים. אנו רואים בכך הזדמנות ללמידה מתמדת ולשיפור, כולל קידום השימוש בטכנולוגיה חדשנית ופיתוח יישומים דיגיטליים שיאפשרו תהליכי בחינה יעילים ומקצועיים יותר.

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page