top of page

לימודי פסיכומטריקה בחו"ל

צור קרליץ, מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
 

פסיכומטריקה היא מדע העוסק במדידה והערכה במדעי החברה ומשלב תחומי ידע שונים: פסיכולוגיה, חינוך, סטטיסטיקה, שיטות מחקר ומדעי המחשב. פסיכומטריקאים עוסקים בפיתוח ויישום של כלים למדידה של יכולות, ידע, תכונות, עמדות והתנהגויות, ובמחקר הקשור לשימוש בכלים אלה. במהלך הלימודים פסיכומטריקאים רוכשים ידע ויכולות שניתן ליישם בתחומים רבים ומגוונים. בשוק העולמי, כמו גם בישראל, קיים ביקוש רב למומחים בעלי ידע בפסיכומטריקה.
למשרות בארץ ראו: ISPA_jobsלמשרות בחו"ל ראו: NCME jobs ,Psychometrica Jobs.

בתכניות לימוד בחו"ל, לימודי הפסיכומטריקה נכללים לרוב במסגרת התוכנית לפסיכולוגיה כמותית/מתמטית או במסגרת תוכניות למדידה והערכה בחינוך. פסיכולוגיה כמותית (quantitative psychology) עוסקת בחקר השיטות למדידה של תכונות ויכולות, בניית מודלים סטטיסטיים ומתמטיים של תהליכים פסיכולוגיים, בניית מערכי מחקר, פיתוח כלי מדידה וניתוח נתונים ממחקרים במדעי החברה. פסיכולוגיה כמותית היא מרכיב חשוב המאפשר מחקר מהותי בכל תחומי הפסיכולוגיה.


מרביתן של תכניות הלימוד לתארים מתקדמים בפסיכומטריקה נמצאות באוניברסיטאות בארה"ב, עם זאת, ניתן למצוא תכניות לימוד, בין השאר, גם בקנדה, בריטניה, אוסטרליה, גרמניה, הולנד ובלגיה. בשנת 2006 הוצעו תוכניות לימוד בפסיכולוגיה כמותיות ביותר מ-55 מחלקות לפסיכולוגיה וחינוך באוניברסיטאות באמריקה הצפונית. מידע על תוכניות הלימודים בארה"ב ניתן למצוא כאן:

NCME ,APA ,תוכנית מקוונת


בחלק ניכר מהאוניברסיטאות בארה"ב מקובל להציע מימון לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט, בתמורה לסיוע במחקר או תרגול בקורסים לתואר ראשון (השתלמויות ומענקיםסיוע לסטודנטים).

קישורים נוספים


מרבית המסלולים לתואר שלישי דורשים לפחות חמש שנות לימוד אשר במהלכן רוכשים הסטודנטים תואר שני בפסיכולוגיה או בחינוך (לעיתים גם בסטטיסטיקה יישומית) ותואר שלישי בפסיכולוגיה כמותית או במדידה בחינוך.

הליך הקבלה ללימודים בארה"ב כרוך בהכנה רבה ודורש מעקב מדוקדק אחר ההוראות להגשת בקשת הקבלה. סיוע באיתור בתי ספר מתאימים ורישום אליהם ניתן לקבל 
במרכז הייעוץ של קרן החינוך ישראל-ארה"ב.

הרישום ללימודים מסתיים בין דצמבר לפברואר ושנת הלימודים מתחילה לרוב בסוף אוגוסט. מרבית תכניות הלימוד דורשות כמה מבחני קבלה, לכן מומלץ להתחיל את תהליך ההרשמה מוקדם ככל האפשר (לפחות שנה לפני תחילת הלימודים).

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page