top of page

מידעונט אפי

גיליון 2

דבר העורכת

חברות יקרות וחברים יקרים,


המידעונט של אפי הוא מידעון מקוון חדש של האגודה הפסיכומטרית הישראלית (אפי), שנועד לשמש כבמה לחילופי מידע, ידע ודעות בין כל המתעניינים והעוסקים במבחנים, במדידה ובהערכה בכלל, וחברי האגודה בפרט.
הגיליון הראשון של מידעונט אפי התפרסם בתחילת השנה וכעת מוגש לכם הגיליון השני שלו.


מטבע הדברים מורגשות בו השלכות של מגפת הקורונה העולמית על היבטים שונים של העבודה המקצועית שלנו ושל אחרים, ומוקדשת לה פינה מיוחדת: "הקורונה ואנחנו".
בפינה הזאת 3 עניינים:

  1. "הערכה בתנועה בימי קורונה, מזווית אישית" – מאת תרצה מרגולין, מנהלת מחקרי הערכה בקרן רש"י; 

  2. "השלכות הקורונה על מוסדות להשכלה גבוהה בארה"ב - המעבר לשיטת ציון עובר/נכשל" – מאת צור קרליץ מהמרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו);

  3. "השלכות הפנדמיה על כנסים בארץ ובחו"ל" – לקט עדכונים לגבי ביטולים או שינויים במועדי כנסים.

בפינת המומחה – הפעם 2 נושאים: 

  1. "שיטות מחקר כמותיות" – ספר מקוון חדש של פרופ' רמי בנבנישתי מהאוניברסיטה העברית.

  2. "עיצוב טבלאות בפלטים של SPSS", מאת נעם כאהן מהמרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו).

הפינה "חם מן התנור" - מפנה אל מאמר עדכני הדן במבחנים הבינלאומיים בחינוך, ומציגה מגזין חדש של ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך).

הפינה "היינו ב..." – מתייחסת הפעם ללימודי תעודה ולכנס:

  1. שלוש מלגאיות מספרות על לימודי התעודה שלהן בפסיכומטריקה;

  2. ממצאי משוב על כנס אפי 2020 ונקודות למחשבה שהעלו משתתפים בו.

"נא להכיר" – הפעם נכיר את מחלקת ההערכה של האוניברסיטה הפתוחה, בעזרת מנהלת המחלקה: עינת נוטע- קורן.

"מנקודת מבטי המקצועית" – הפסיכומטריקן והיועץ המשפטי של אפי ד"ר חנן גולדשמידט, מציע את דעתו על מבחני רישוי ופסיכומטריקה.

ולבסוף,
"בצער רב" – אנו משתתפים בצערה של חברתנו על פטירת אביה.

אנא קראו, העירו והגיבו על דברים שנכתבו בגליון הזה של המידעונט של אפי (תודה לכל מי שתרמו לו), כמו גם באלה שיבואו אחריו -  ובכך תסייעו לקדם את מעמדו כבמה משמעותית לחילופי ידע ודעה בין כל המתעניינים והעוסקים בהיבטים השונים של הפסיכומטריקה.


בפנייתכם/ן (אל ritasever9@gmail.com) נא זכרו לציין שם, תואר אקדמי, השתייכות אקדמית/ארגונית , כתובת דוא"ל ומספר טלפון להתקשרות.


תודה,
ד"ר ריטה סבר 
עורכת המידעונט והיו"ר הנבחרת של אפי

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page