top of page

מידעונט אפי
גיליון 5

פינת היו"ר

שלום לחברי האגודה הישראלית לפסיכומטריקה!


מאז המידעונט האחרון הספקנו לחוות מלחמה, להחליף ממשלה, לחשוב שהקורונה נעלמת ולגלות שטעינו. אני מקווה שהקיץ הזה סיפק לנו קצת רגיעה ומנוחה. בינתיים, אספר לכם קצת על מה שקורה באגודה.


בחודשיים האחרונים התקיימו, בפעם הראשונה בתולדות אפי, סדנאות פיתוח מקצועי לחברי האגודה. בעקבות סקר התעניינות שערכנו בקרב החברים הוחלט שתהיה זו סדנת הכרות עם התוכנה הסטטיסטית R. הסדנה נועדה לאנשים שאין להם הכרות עם התוכנה, או כאלו שיש להם ידע בסיסי בשימוש בה. הזמנה להשתתפות בסדנה נשלחה לכל חברי האגודה. סה"כ השתתפו בסדנה 30 אנשים, חלקם מצטרפים חדשים לאגודה.


בימים אלו אנחנו מתחילים גם בהכנות לקראת כנס אפי ה-18 שיתקיים במלון יערים, מעלה החמישה, בתאריך 17.01.2022. היו"רים של הכנס הקרוב הם חנן גולדשמידט וגילי גולדצוויג. אנחנו מתכננים כנס פיסי בו נוכל להיפגש פנים אל פנים כמו שעשינו בשנים טרום הקורונה. אם לקראת מועד הכנס יכנסו לתוקף הגבלות שלא יאפשרו קיום של כנס פיסי, נעבור ככל הנראה לקיים כנס מקוון. נקווה שלא נזדקק לשינוי כזה.


הקול הקורא לכנס נמצא באתר אפי. זה הזמן להתחיל לעבוד על הכנת הצעה לכנס. כבכול שנה אנחנו מציעים מספר מסלולים המאפשרים לעבודות מסוגים ונושאים שונים למצוא את מקומן בכנס. כמו כן, בכנס הקרוב נעניק את פרס אפי לעבודת מחקר בתחום המדידה והערכה. הקול הקורא לפרס נמצא באתר. מוזמנים להפיצו לאנשים רלוונטיים.


לקראת הכנס נקיים גם בחירות לתפקידים באגודה. באפי יש שני תפקידים עוקבים עם שמות דומים: יו"ר מכהן ויו"ר נבחר אשר מחליף אותו עם סיום הקדנציה - ואז בוחרים יו"ר נבחר חדש. בינואר אני מסיים את תפקידי כיו"ר מכהן וריטה סבר, שממלאת כיום את תפקיד היו"רית הנבחרת, תכנס לתפקיד היו"רית המכהנת. על כן, לקראת הכנס הקרוב יש צורך לבחור יו"ר נבחר חדש. יושב ראש האגודה הוא תפקיד חשוב עם השפעה רבה על הנעשה באגודה. אני מציע לכל מי שתפקיד זה עשוי להיות רלוונטי עבורם לשקול להציע עצמם לתפקיד. בנוסף, נקיים בחירות לתפקיד חבר בוועדת ביקורת של המועצה. ישנם תפקידים נוספים שיתפנו בקרוב והודעות על כך יצאו בהמשך.


בקרוב נשלח לחברי האגודה מסמך ובו הגדרות לעיסוקים השונים בפסיכומטריקה. המסמך הוא תוצר של וועדה שעוסקת במהות עיסוקו של הפסיכומטריקאי. המסמך ישלח לחברי האגודה במטרה לקבל תגובות על הגדרת העיסוקים של העובדים בתחום הפסיכומטריקה בארץ. נשמח לשיתוף הפעולה שלכם במתן משוב על המסמך.


כרגיל, אני מזמין אתכם לבקר באתר אפי, לתרום כתבה למידעונט ולהצטרף ולהיות פעילים בקבוצת הפייסבוק שלנו.


נתראה במרחב המקוון, ובקרוב, גם פנים אל פנים!


צור קרליץ
יו"ר אפי

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page