top of page

מידעונט אפי
גיליון 7

"חם מן התנור"

המלצות לקריאה של פרסומים חדשים

הערכת מיומנות חברתית-רגשית (מח"ר) של צוותי הוראה – פיתוח ותיקוף של שאלון מח"ר

Hemi, M., E., & Kasperski, R. (2023). Development and validation of ‘EduSEL’: Educators' Socio-Emotional Learning questionnaire. Personality and Individual Differences. 201, 111926.

https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111926

 

מאת: ד"ר מירב חמי וד"ר רונן קספרסקי, מרכז הסימולציות, מכללת שאנן והאקדמית גורדון

פרטי קשר להתייחסות: merav.hemi@gmail.com


על המאמר:
במהלך השנים האחרונות השירות הפסיכולוגי-ייעוצי מטמיע תהליכי למידה חברתית-רגשית (SEL) במערכת החינוך (שדמי, 2019). המונח SEL הוטבע על ידי קבוצת Fetzer, מייסדת ארגון CASEL (כלומר Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning), המגדיר SEL כתהליך שבו ילדים ומבוגרים רוכשים ומיישמים ידע, מיומנויות ועמדות על מנת לפתח זהות בריאה, לנהל תהליכים רגשיים, להשיג מטרות, ליצור קשרים תומכים, לקבל החלטות באופן אחראי ואכפתי (למידע נוסף בנושא).

מיומנויות אלו נתפסות כחיוניות לבריאותו הפסיכולוגית והפיזית של הפרט, אך מחקרים מצאו כי 7-25% מהאנשים חווים קשיים בתחומים אלו (Spitzberg, 2003). מכאן, חשיבותו הגדולה של העיסוק בהטמעת הלמידה החברתית-רגשית במערכת החינוך, היא לקדם את רווחתם הנפשית של תלמידים ומחנכים.


גוף משמעותי של ראיות תומך בחשיבות ה-SEL בחינוך. בסקירה של תוכניות לטיפוח SEL שנערכה לאחרונה דווח כי שיפור במיומנויות חברתיות-רגשיות (מח"ר) הוא גורם מכריע ברווחתם הנפשית של תלמידים ובהשגת תוצאות חיוביות בבית-הספר, בעבודה ובחיים (Clarke et al., 2021). תוכניות SEL המנוהלות על ידי מחנכים מניבות תוצאות חיוביות (Durlak et al., 2011), אך איכות התוצאות תלויה בעיקר במח"ר של המחנכים (Shelemy et al., 2020). עם זאת, רוב כלי הערכת המח"ר מתמקדים בתלמידים ולא בצוותי ההוראה.


בניסיון לגשר על הפער הזה, המחקר הנוכחי ביקש לפתח כלי רב-ממדי למדידת רמת המח"ר של עובדי הוראה, באמצעות סדרת מחקרים.


מחקר 1 כלל שתי קבוצות מיקוד בלתי-תלויות שהוו בסיס ראשוני להבניה של שאלון מח"ר. השאלון כולל 28 היגדים, אותם הנבדק מדרג לגבי מידת היישום שלו את ההתנהגות מ-1 (כמעט לעולם לא) ועד 6 (רמת מומחיות). ההיגדים מחולקים ל-3 אשכולות של מיומנויות: קוגניטיביות (לדוגמה: 'מבחין/ה בין הדברים שהאדם אומר לבין מה שהוא מרגיש'), רגשיות (לדוגמה: 'מרגיש/ה חמלה כלפי מי שמתמודד עם קושי') וחברתיות (לדוגמה: 'מדגיש/ה רצון לשיתוף פעולה גם בשיחה וגם אחריה').
מחקר 2 התמקד בתיקוף ראשוני של גרסת הפיילוט של שאלון מח"ר, בהתבסס על 154 מחנכים.
מחקר 3 קבע את המבנה הלטנטי של שאלון מח"ר בהתבסס על 331 מחנכים.. 
במחקר 4, שאפנו לבסס את תוקף הקריטריון של הכלי בשלושה מדגמים שונים של 97 מחנכים בסך-הכל.


ניתוח גורמים מאשש סיפק התאמה טובה של המודל לנתונים. מדדי המהימנות הפנימית והמהימנות החוזרת היו גבוהים. מתאמים פנימיים הצביעו על דמיון בין תת-הסולם החברתי והרגשי, בעוד שתת-הסולם הקוגניטיבי היה מובחן יותר. ערכי עקביות חיצוניים הצביעו על התאמה טובה בין המעריכים.


לסיכום, המאפיינים הפסיכומטריים של שאלון מח"ר נמצאו מקובלים, ומעידים על כלי מדידה אמין ותקף, שיכול לשמש בכדי להוביל תהליכי התערבות לטיפוח המח"ר של צוותי הוראה.


לפירוט נוסף על הכלי ועל פיתוחו, קראו במאמר המלא.

מקורות המידע שהוזכרו בכתבה:
שדמי, ח (2019). למידה חברתית-רגשית תפיסה ופרקטיקה בעבודת השירות הפסיכולוגי ייעוצי. ביטאון מופ"ת, גיליון 68.


Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (2020). Core SEL Competencies.

https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/


Clarke, A., Sorgenfrei, M., Mulcahy, J., Davie, P., Friedrich, C., & McBride, T. (2021). Adolescent mental health.

Retrieved on 17/3/2022 from: https://www.eif.org.uk/report/adolescent-mental-health-a-systematic-review-on-the-effectiveness-of-school-based-interventions


Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta‐analysis of school‐based universal interventions. Child development, 82(1), 405-432.

https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x


Shelemy, L., Harvey, K., & Waite, P. (2020). Meta-analysis and systematic review of teacher-delivered mental health interventions for internalizing disorders in adolescents. Mental Health & Prevention, 19, 200182.

https://doi.org/10.1016/j.mhp.2020.200182


Spitzberg, B.H. (2013). Methods of Interpersonal Skill Assessment from: Handbook of Communication and Social Interaction Skills Routledge.

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page