top of page

שלום לכל הקוראים והקוראות של מידעונט אפי,
 

שמחה לשתף אתכם בגיליון החורף של המידעונט. המידעונט משמש פלטפורמה לשיתוף העשייה המקצועית המגוונת בנושאים הקשורים בפסיכומטריקה, מדידה והערכה. אנו מכוונים לקהלי יעד רחבים מתחומי ההערכה והמיון, הפסיכולוגיה, החינוך, החברה, משאבי האנוש ועוד.
 

אני מבקשת להודות ולהביע את הערכתי לכל הכותבים שטרחו, השקיעו וחלקו איתנו את פועלם. בזכותם נולד גיליון מעשיר ומעניין זה.
 

מה בגיליון? 

  • שני מאמרים מרתקים שממחישים את התנופה שבה נמצא עולם הפסיכומטריקה עם ההתקדמות המואצת בתחומי הבינה המלאכותית. המאמרים עוסקים במפגש שבין הבינה המלאכותית והפסיכומטריקה בהקשר של פיתוח משימות מבחן (טקסטים ושאלות) ובהקשר של הערכת איכות תשובות פתוחות בביולוגיה ומתן משוב מילולי לתלמידים. תודה לד"ר יואל רפ מהמרכז הארצי לבחינות והערכה ותודה לצוות המוכשר ממכון ויצמן: טניה נזרצקי, ד״ר מוריה אריאלי וד"ר גיורא אלכסנדרון

  • בפינת "נעים להכיר", ד"ר מיכל קרן לוי חושפת אותנו לתוכנית לתואר שני בסמינר הקיבוצים, שהיא עומדת בראשה. תוכנית זו מכשירה אנשי חינוך לעסוק במדידה והערכה חינוכית בהיבטים שונים הרלוונטיים לשילוב ההוראה, הלמידה והערכה.

  • ד"ר צור קרליץ מעדכן אותנו על התפתחות חשובה בדיון באפי על הזהות המקצועית של העוסקים בפסיכומטריקה. מי עוסק בתחום והאם הם בהכרח אוחזים בזהות של מקצוע ה"פסיכומטריקאי"? קראו וגלו בעצמכם.

  • מדידת יצירתיות הוא נושא שעולה בו צורך הולך וגובר מזה שנים. האתגרים נובעים מגורמים כמו הקושי להגדיר את המבנה התיאורטי "יצירתיות", הציפייה מנבחנים בתוך קונטקסט מבחני לגלות יצירתיות, וכמובן מהיבט המדידה עצמה, המהימנות והתוקף שלה. בגיליון 6, בפינה "חם מן התנור", הצגתי מאמר סקירה שמתאר את מורכבות המדידה והשימוש הבעייתי במדדי יצירתיות בתחום המחקר. ארגון הפיזה "הרים את הכפפה" וכלל במחקר הפיזה 2022 מדידת יצירתיות של נערים ונערות בני 15. ד"ר נעה שחורי איל מראמ"ה תספר לנו על מסגרת המבחן. 

  • בפינת "חם מן התנור" ד"ר מירב חמי וד"ר רונן קספרסקי יציגו עבודה שלהם שפורסמה לאחרונה בכתב העת: Personality and Individual Differences . העבודה עוסקת בפיתוח כלי רב-ממדי למדידת מיומנויות חבריות-רגשיות של עובדי הוראה. 

  • בפינת האקטואליה אשתף בפרסום רחב בעיתונות האמריקאית שעסק בדעיכה בהישגים במבחן ה-ACT והקשר של זה למערכת החינוך (האם היא אחראית?).

  • נסיים את הגיליון בעדכון על כנסים מקצועיים בחו"ל.

הזמנה להבעת דעה ולשיח
אני מזמינה אתכם להגיב לכתבות, להתייחס לתגובות של אחרים, להביע עמדה ולשתף במידע נוסף וברעיונות. כתבו לי.

 

קריאה מהנה,
 

עינת נוטע-קורן
עורכת המידעונט והיו"ר הנבחר לאפי
einat.notea@gmail.com

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page